Vytvoriť faktúru

RDF International - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RDF International
Stav V likvidácii
IČO 31375898
DIČ 2020908923
IČ DPH SK2020908923
Dátum vzniku 19 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RDF International
Dvořákovo nábrežie 8
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 546 516 €
Zisk 48 307 €
Aktíva 471 160 €
Vlastný kapitál 25 198 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243640511
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,871,616
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,408,239
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,408,239
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,408,239
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 462,092
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 242,180
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 56,633
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,633
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 41,913
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 143,534
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 100
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 219,912
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 372
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 219,540
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,285
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 73
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,212
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,871,616
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 73,504
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 38,174
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 38,174
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 23,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,817
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,817
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -39,794
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 27,147
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -66,941
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,307
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,666,158
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 449,105
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 449,105
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 810,251
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 406,349
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 390,657
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 390,657
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 865
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 332
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 571
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,924
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 453
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 453
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 131,954
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,221
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 130,733
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,546,516
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,458,805
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 86,255
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 1,456
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,460,163
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,953,247
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,314
D. Služby (účtová skupina 51) 497,608
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,535
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,730
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 805
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,131
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 328
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 86,353
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 93,347
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,574
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,574
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,574
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,902
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 25,172
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 25,172
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 730
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,328
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 62,025
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 13,718
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,718
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48,307
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31375898 DIČ: 2020908923 IČ DPH: SK2020908923
 • Sídlo: RDF International, Dvořákovo nábrežie 8, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Zdenka Hrdinová Gallayova 19 Bratislava 841 02 17.02.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  BRAECAL LIMITED 38 174 € (100%) Nicosia P.C. 2012 Cyperská republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.07.2012Noví spoločníci:
   BRAECAL LIMITED Akropoleos, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102 59-61 Nicosia P.C. 2012 Cyperská republika
   04.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Bakall Holdings Limited Julia House, 5, Athinon Street, flat 103, Pallouriotissa Nicosia 1056 Cyprus
   ALEPTUS, s.r.o. IČO: 35 812 338 Trenčianska 17 Nové Mesto nad Váhom 915 34
   13.03.2012Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Zdenka Hrdinová Gallayova 19 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 17.02.2012
   12.03.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivana Tollarovičová Zelenečská 5954/99 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 01.01.2006
   16.02.2012Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie športových zariadení
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   10.08.2011Nové sidlo:
   Dvořákovo nábrežie 8 Bratislava 811 02
   09.08.2011Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   20.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ivana Tollarovičová Zelenečská 5954/99 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 01.01.2006
   19.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Ryba Hodálova 4 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 29.11.2001
   31.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Ryba Hodálova 4 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 29.11.2001
   30.03.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Ryba Hodálova 4 Bratislava
   10.07.2003Noví spoločníci:
   Bakall Holdings Limited Julia House, 5, Athinon Street, flat 103, Pallouriotissa Nicosia 1056 Cyprus
   ALEPTUS, s.r.o. IČO: 35 812 338 Trenčianska 17 Nové Mesto nad Váhom 915 34
   09.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Thalia s.r.o. IČO: 35 761 440 Lamačská 3 Bratislava
   10.12.2001Nové obchodné meno:
   RDF International, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Thalia s.r.o. IČO: 35 761 440 Lamačská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Ryba Hodálova 4 Bratislava
   09.12.2001Zrušené obchodné meno:
   RDF International, spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Brodská 6 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Hančák Nezábudkova 50 Bratislava
   Ing. Mikuláš Hančák Brodská 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Hančák Nezábudkova 50 Bratislava
   19.07.1999Nové obchodné meno:
   RDF International, spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.07.1999Zrušené obchodné meno:
   RDF International, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.02.1997Nové obchodné meno:
   RDF International, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Hančák Nezábudkova 50 Bratislava
   Ing. Mikuláš Hančák Brodská 6 Bratislava
   04.02.1997Zrušené obchodné meno:
   MERIMEX International, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Hančák Nezábudkova 50 Bratislava
   Ing. Mikuláš Hančák Brodská 6 Bratislava
   Mgr. Branislav Staroň Nad Lomom 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Hančák Brodská 6 Bratislava
   19.07.1994Nové obchodné meno:
   MERIMEX International, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Brodská 6 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Hančák Nezábudkova 50 Bratislava
   Ing. Mikuláš Hančák Brodská 6 Bratislava
   Mgr. Branislav Staroň Nad Lomom 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Hančák Nezábudkova 50 Bratislava
   Ing. Mikuláš Hančák Brodská 6 Bratislava