Vytvoriť faktúru

Next - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Next
IČO 31375979
DIČ 2020323107
IČ DPH SK2020323107
Dátum vzniku 19 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Next
Vajnorská 40
83263
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 353 847 €
Zisk -38 681 €
Aktíva 213 880 €
Vlastný kapitál -110 987 €
Kontaktné informácie
Email info@poliklinika-vajnorska.sk
Phone(s) 0244258006, 0244637464, 0249202511
Mobile phone(s) 0911671318
Fax(es) 0244258222
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 195,441
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 138,020
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,123
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,123
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 136,897
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 41,028
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 75,467
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,402
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 57,421
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 54,144
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 33,864
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,864
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20,280
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,277
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 740
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,537
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 195,441
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -149,669
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,390
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,390
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -178,042
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,822
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -192,864
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -38,681
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 345,110
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 14,816
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 962
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 13,854
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 306,335
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 58,350
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58,350
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 212,665
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,488
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,517
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,315
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,309
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,309
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 17,650
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 353,846
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 353,847
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 352,332
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,515
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 390,868
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 49,194
D. Služby (účtová skupina 51) 105,706
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 189,446
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 140,446
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,228
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,772
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,084
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,335
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,335
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 891
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,212
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -37,021
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 197,432
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,307
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,307
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,007
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,664
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,664
O. Kurzové straty (563) 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 337
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -700
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -37,721
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -38,681
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31375979 DIČ: 2020323107 IČ DPH: SK2020323107
 • Sídlo: Next, Vajnorská 40, 83263, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Strapec Na záhrade 24 Trenčín 911 05 28.10.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Strapec 33 195 € (50%) Na záhrade 24 Trenčín 911 05
  DSC, a.s. 32 365 € (48.7%) Bratislava 845 44
  Ing. Pavol Strapec 830 € (1.3%) Bratislava 811 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.01.2015Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Strapec Na záhrade 1285/24 Trenčín-Zlatovce 911 05
   Ing. Pavol Strapec Dunajská 7114/15 Bratislava 811 09
   13.01.2015Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Eva Strapcová , CSc. Grösslingova 10 Bratislava 811 09
   25.11.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Strapec Na záhrade 24 Trenčín 911 05 Vznik funkcie: 28.10.2011
   24.11.2011Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jozef Čmelo Seberíniho 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Eva Strapcová , CSc. Grösslingova 10 Bratislava Vznik funkcie: 15.01.2003
   29.06.2007Noví spoločníci:
   DSC, a.s. Slávičie údolie 106 Bratislava 845 44
   28.06.2007Zrušeny spoločníci:
   DS CONSULT, a. s. IČO: 35 811 790 Pražská 27 Bratislava 811 07
   12.01.2005Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Kmeť Vajnorská 98/B Bratislava 831 04
   07.09.2004Nové sidlo:
   Vajnorská 40 Bratislava 832 63
   06.09.2004Zrušené sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Katarína Mičevová Poľnohospodárska 49 Bratislava Vznik funkcie: 15.01.2003
   04.08.2004Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie neštátneho zdravotníckeho zariadenia za účelom jeho poskytovania základnej ambulantnej preventívnej a liečebnej starostlivosti a odbornej ambulantnej starostlivosti v poliklinike pre dorast podľa zak.č. 277/1994 Z.z.
   Noví spoločníci:
   DS CONSULT, a. s. IČO: 35 811 790 Pražská 27 Bratislava 811 07
   MUDr. Jozef Čmelo Seberíniho 11 Bratislava
   MUDr. Eva Strapcová , CSc. Grösslingova 10 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Katarína Mičevová Poľnohospodárska 49 Bratislava Vznik funkcie: 15.01.2003
   MUDr. Eva Strapcová , CSc. Grösslingova 10 Bratislava Vznik funkcie: 15.01.2003
   03.08.2004Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva
   Zrušeny spoločníci:
   DS CONSULT, a. s. IČO: 35 811 790 Pražská 27 Bratislava 811 07
   MUDr. Eva Strapcová , CSc. Grösslingova 10 Bratislava
   25.08.2003Noví spoločníci:
   DS CONSULT, a. s. IČO: 35 811 790 Pražská 27 Bratislava 811 07
   MUDr. Eva Strapcová , CSc. Grösslingova 10 Bratislava
   24.08.2003Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Eva Strapcová , CSc. Grösslingova 10 Bratislava
   Ing. Eva Glassnerová Franz Eichertwegstr. 15 Wien Rakúska republika
   05.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Jozef Čmelo Seberíniho 11 Bratislava 821 03 Skončenie funkcie: 15.10.2002
   16.05.2001Nové sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   špedičná činnosť, okrem vykonávania dopravy
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   MUDr. Eva Strapcová , CSc. Grösslingova 10 Bratislava
   Ing. Eva Glassnerová Franz Eichertwegstr. 15 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Jozef Čmelo Seberíniho 11 Bratislava 821 03 Skončenie funkcie: 15.10.2002
   Ing. Jozef Kmeť Vajnorská 98/B Bratislava 831 04
   15.05.2001Zrušené sidlo:
   Horárska 12 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Glassnerová Franz Eichertwegstr. 15 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eva Glassnerová Stromová 4 Trenčín 911 01
   05.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Eva Glassnerová Franz Eichertwegstr. 15 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Glassnerová Stromová 4 Trenčín 911 01
   04.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Glassnerová Franz Eichertwegstr. 15 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Tikl T. Tekela 22 Trnava 917 00
   30.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Eva Glassnerová Franz Eichertwegstr. 15 Wien Rakúska republika
   29.06.1998Zrušeny spoločníci:
   ŠPEDSERVIS s.r.o., IČO: 31 369 839 Prístavná 10 Bratislava 821 09
   24.05.1996Noví spoločníci:
   ŠPEDSERVIS s.r.o., IČO: 31 369 839 Prístavná 10 Bratislava 821 09
   23.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Silvia Stražanová Bakošova 32 Bratislava
   Soňa Trnkócyová Saratovská 10 Bratislava
   15.03.1996Nové sidlo:
   Horárska 12 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Silvia Stražanová Bakošova 32 Bratislava
   Soňa Trnkócyová Saratovská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Tikl T. Tekela 22 Trnava 917 00
   14.03.1996Zrušené sidlo:
   Bakošova 32 Bratislava 841 03
   Zrušeny spoločníci:
   Silvia Stražanová Bakošova 32 Bratislava
   Soňa Trnkócyová Saratovská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Stražanová Bakošova 32 Bratislava
   19.07.1994Nové obchodné meno:
   Next s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bakošova 32 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti /maloobchodná a veľkoobchodná činnosť/
   realitná agentúra - sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   leasing
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   nákup a predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva
   Noví spoločníci:
   Silvia Stražanová Bakošova 32 Bratislava
   Soňa Trnkócyová Saratovská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Silvia Stražanová Bakošova 32 Bratislava