Vytvoriť faktúru

AUTOZEVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTOZEVA
IČO 31376061
DIČ 2020353676
IČ DPH SK2020353676
Dátum vzniku 21 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTOZEVA
Mamateyova 9
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 800 €
Zisk -538 €
Aktíva 270 €
Vlastný kapitál -19 049 €
Kontaktné informácie
Email autozeva@chello.sk
Phone(s) 0908718061
Mobile phone(s) 0908718061
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 682
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 682
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 87
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 87
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 595
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 563
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 32
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 682
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -19,587
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 120
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -25,808
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,001
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -27,809
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -538
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,269
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 58
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 58
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 20,211
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 39
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,071
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,565
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 576
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,800
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,800
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,800
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,266
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 277
D. Služby (účtová skupina 51) 969
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 534
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 554
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 112
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 112
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -112
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 422
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -538
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015