Vytvoriť faktúru

DANUBIANA - I.C.C. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DANUBIANA - I.C.C.
IČO 31376100
DIČ 2020944431
IČ DPH SK2020944431
Dátum vzniku 19 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANUBIANA - I.C.C.
Ružomberská 4
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 428 €
Zisk 3 333 €
Aktíva 12 995 €
Vlastný kapitál 7 449 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,393
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,700
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,353
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,309
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 16,393
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,781
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 477
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,333
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,612
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,078
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,234
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,120
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,114
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 10,428
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 10,078
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 350
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 5,341
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 357
C. Služby (účtová skupina 51) 77
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 184
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,156
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,567
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,087
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,644
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 783
M. Nákladové úroky (562) 711
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -783
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,304
P. Daň z príjmov (591, 595) 971
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,333
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31376100 DIČ: 2020944431 IČ DPH: SK2020944431
 • Sídlo: DANUBIANA - I.C.C., Ružomberská 4, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Štefánia Michalíková Szugló utca 38 Budapešť 14 Maďarská republika pobyt na území SR : Ružomberská 4 Bratislava - Ružinov 821 05 10.03.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Štefánia Michalíková 6 639 € (100%) Szugló utca 38 Budapešť 14 Maďarská republika pobyt na území SR : Ružomberská 4 Bratislava - Ružinov 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.03.2009Nové sidlo:
   Ružomberská 4 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Štefánia Michalíková Szugló utca 38 Budapešť 14 Maďarská republika pobyt na území SR : Ružomberská 4 Bratislava - Ružinov 821 05 Vznik funkcie: 10.03.2009
   23.03.2009Zrušené sidlo:
   Hríbová 14 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Prof. MUDr. Juraj Pechan Na Hrebienku 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.05.2006
   15.06.2006Noví spoločníci:
   Štefánia Michalíková Szugló utca 38 Budapešť 14 Maďarská republika pobyt na území SR : Ružomberská 4 Bratislava - Ružinov 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Prof. MUDr. Juraj Pechan Na Hrebienku 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.05.2006
   14.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava
   Štefánia Michalíková Hungária krt., 109 Budapešť 1145 Maďarská republika
   Ing. Oldřich Uher Drtinová 18 Praha 5 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava
   19.07.1994Nové obchodné meno:
   DANUBIANA - I.C.C. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hríbová 14 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   Noví spoločníci:
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava
   Štefánia Michalíková Hungária krt., 109 Budapešť 1145 Maďarská republika
   Ing. Oldřich Uher Drtinová 18 Praha 5 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava