Vytvoriť faktúru

PRESSFOTO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRESSFOTO
IČO 31376266
DIČ 2020333953
IČ DPH SK2020333953
Dátum vzniku 22 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRESSFOTO
Čajakova 18
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 105 605 €
Zisk 1 603 €
Aktíva 742 688 €
Vlastný kapitál 24 735 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948776613
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 713,960
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 704,298
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 704,298
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 115,500
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 577,285
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,513
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,357
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 57
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 57
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,911
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 21
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,876
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 14
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 389
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 302
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 87
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 305
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 305
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 713,960
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,337
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 8,738
2. Ostatné fondy (427, 42X) 8,738
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,693
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,693
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,603
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 678,403
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 558,398
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 558,398
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 119,735
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 22,934
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,934
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 90,921
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,157
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,723
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 270
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 270
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 9,220
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 9,220
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 105,003
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 105,605
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 102,386
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,617
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 602
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 102,509
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,747
D. Služby (účtová skupina 51) 47,342
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,443
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 43,558
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 43,558
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,417
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,096
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 48,297
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 533
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 404
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 404
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 129
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -533
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,563
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,603
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31376266 DIČ: 2020333953 IČ DPH: SK2020333953
 • Sídlo: PRESSFOTO, Čajakova 18, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Iveta Matulová Clementisove sady 905/10 Galanta 924 01 20.05.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Iveta Matulová 6 639 € (100%) Clementisove sady 905/10 Galanta 924 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.06.2013Nové sidlo:
   Čajakova 18 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Iveta Matulová Clementisove sady 905/10 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 20.05.2013
   04.06.2013Zrušené sidlo:
   Suchá 25 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohuslav Zemiar Suchá 25 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslav Zemiar Suchá 25 Bratislava 831 01
   20.03.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Iveta Matulová Clementisove sady 905/10 Galanta 924 01
   01.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslav Zemiar Suchá 25 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslav Zemiar Suchá 25 Bratislava 831 01
   30.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohuslav Zemiar Cesta na Kamzík 7/A Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslav Zemiar Cesta na Kamzík 7/A Bratislava 831 01
   09.07.2005Nové sidlo:
   Suchá 25 Bratislava 831 01
   08.07.2005Zrušené sidlo:
   Holekova 2 Bratislava 811 04
   24.04.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Otokár Drengubiak L. Novomeského 7 Trenčín Skončenie funkcie: 15.04.2002
   03.11.2000Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslav Zemiar Cesta na Kamzík 7/A Bratislava
   02.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Otokár Drengubiak L. Novomeského 7 Trenčín
   04.11.1999Noví spoločníci:
   Otokár Drengubiak L. Novomeského 7 Trenčín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Otokár Drengubiak L. Novomeského 7 Trenčín Skončenie funkcie: 15.04.2002
   Ing. Bohuslav Zemiar Cesta na Kamzík 7/A Bratislava 831 01
   03.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohuslav Zemiar Cesta na Kamzík 7/A Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bohuslav Zemiar Cesta na Kamzík 7/A Bratislava 831 01
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslav Zemiar Cesta na Kamzík 7/A Bratislava 831 01
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohuslav Zemiar Cesta na Kamzík 7/A Bratislava 831 01
   22.09.1997Nové sidlo:
   Holekova 2 Bratislava 811 04
   21.09.1997Zrušené sidlo:
   Cesta na Kamzík 7/A Bratislava 831 01
   22.07.1994Nové obchodné meno:
   PRESSFOTO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Cesta na Kamzík 7/A Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výkonu služieb v propagácii
   fotografická činnosť
   vydavateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj a sprostredkovanie /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovaru vykonať len s osobitným povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslav Zemiar Cesta na Kamzík 7/A Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bohuslav Zemiar Cesta na Kamzík 7/A Bratislava 831 01