Vytvoriť faktúru

DURY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DURY
IČO 31376304
DIČ 2020329850
IČ DPH SK2020329850
Dátum vzniku 27 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DURY
Komárovská 50
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 60 096 €
Zisk -59 988 €
Aktíva 108 974 €
Vlastný kapitál -96 458 €
Kontaktné informácie
Email dury@nextra.sk
Webová stránka http://www.dury.sk
Phone(s) +421245523421, +421245523422, +421245643135, +421245643136
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,956
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,956
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 220
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 85,987
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 23,033
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,513
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 88,943
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -156,446
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,660
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,660
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 666
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -103,784
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -59,988
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 245,389
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,808
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 243,581
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 55,264
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,520
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,378
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 181,419
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 60,096
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 18,161
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 41,935
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 118,539
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 12,713
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 57,324
C. Služby (účtová skupina 51) 8,017
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 34,241
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,052
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,816
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,376
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -58,443
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -17,958
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 585
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 585
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -585
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -59,028
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -59,988
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31376304 DIČ: 2020329850 IČ DPH: SK2020329850
 • Sídlo: DURY, Komárovská 50, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Duranský Komárovská 50 Bratislava 821 06 27.07.1994
  Zoltán Duranský Borekova 53 Bratislava 821 06 16.12.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Duranský 2 220 € (33.3%) Komárovská 50 Bratislava 821 06
  Zoltán Duranský 2 220 € (33.3%) Borekova 53 Bratislava 821 06
  Erika Ághová 2 220 € (33.3%) Koprivnícka 9/C Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.02.2010Nové predmety činnosti:
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   Noví spoločníci:
   Erika Ághová Koprivnícka 9/C Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Duranský Komárovská 50 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.07.1994
   Zoltán Duranský Borekova 53 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 16.12.2009
   10.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Jozef Duranský Borekova 53 Bratislava 821 06
   Erika Ághová Borekova 53 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Duranský Komárovská 50 Bratislava 821 06
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ján Duranský Komárovská 50 Bratislava 821 06
   Zoltán Duranský Borekova 53 Bratislava 821 06
   Jozef Duranský Borekova 53 Bratislava 821 06
   Erika Ághová Borekova 53 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Duranský Komárovská 50 Bratislava 821 06
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Erika Ághová Borekova 53 Bratislava 821 06
   Ján Duranský Komárovská 50 Bratislava 821 06
   Jozef Duranský Borekova 53 Bratislava 821 06
   Zoltán Duranský Borekova 53 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Duranský Komárovská 50 Bratislava 821 06
   27.07.1994Nové obchodné meno:
   DURY spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Komárovská 50 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   lepenie autoskiel
   vedenie účtovnej evidencie
   autolakovnícke práce
   autoklampiarske práce
   Noví spoločníci:
   Erika Ághová Borekova 53 Bratislava 821 06
   Ján Duranský Komárovská 50 Bratislava 821 06
   Jozef Duranský Borekova 53 Bratislava 821 06
   Zoltán Duranský Borekova 53 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Duranský Komárovská 50 Bratislava 821 06