Vytvoriť faktúru

E.P.S. Ekonomicko-poradenská - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno E.P.S. Ekonomicko-poradenská
IČO 31376347
DIČ 2020944442
Dátum vzniku 28 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E.P.S. Ekonomicko-poradenská
Mlynská 2
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 720 €
Zisk 940 €
Aktíva 8 013 €
Vlastný kapitál 7 431 €
Kontaktné informácie
Email eps.cambalova@gmail.com
Phone(s) 0905317495
Mobile phone(s) 0905317495
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,268
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,163
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,133
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,133
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,133
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,030
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,980
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 50
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 105
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 105
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,268
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,143
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 564
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 564
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 940
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,125
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 957
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 49
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 199
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 111
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 598
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 162
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 162
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,720
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,720
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,720
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,118
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,869
D. Služby (účtová skupina 51) 1,590
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,475
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,740
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 729
4. Sociálne náklady (527, 528) 6
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 184
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,602
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,261
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 182
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 182
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -182
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,420
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 940
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016