Vytvoriť faktúru

E.P.S. Ekonomicko-poradenská - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno E.P.S. Ekonomicko-poradenská
IČO 31376347
DIČ 2020944442
Dátum vzniku 28 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E.P.S. Ekonomicko-poradenská
Stromová 14
90066
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 180 €
Zisk -233 €
Aktíva 8 013 €
Vlastný kapitál 7 431 €
Kontaktné informácie
Email eps.cambalova@gmail.com
Phone(s) 0905317495
Mobile phone(s) 0905317495
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,986
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,763
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 339
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 339
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 339
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,424
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,460
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 964
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 223
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 223
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,986
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,200
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 794
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 794
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -233
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,786
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,786
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 63
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,723
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,180
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,180
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,180
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,266
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,295
D. Služby (účtová skupina 51) 1,747
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 210
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,486
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,486
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 264
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 264
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 914
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,138
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 187
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 187
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -187
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 727
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -233
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31376347 DIČ: 2020944442
 • Sídlo: E.P.S. Ekonomicko-poradenská, Stromová 14, 90066, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Miriam Vilemová Mlynská 2 Stupava 900 31 22.10.1999
  Ing. Mária Čambálová Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66 28.07.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Miriam Vilemová 3 651 € (55%) Mlynská 2 Stupava 900 31
  Ing. Mária Čambálová 2 987 € (45%) Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.06.2015Zrušeny spoločníci:
   Marián Čambál Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Čambál Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66 Vznik funkcie: 10.04.2000
   27.05.2008Nové sidlo:
   Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Čambálová Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66
   Miriam Vilemová Mlynská 2 Stupava 900 31
   Marián Čambál Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66
   Nový štatutárny orgán:
   Miriam Vilemová Mlynská 2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 22.10.1999
   Ing. Mária Čambalová Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66 Vznik funkcie: 28.07.1994
   Marian Čambál Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66 Vznik funkcie: 10.04.2000
   26.05.2008Zrušené sidlo:
   Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Čambál Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Ing. Mária Čambálová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Miriam Vilémová Mlynská 2 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Čambál Lotyšská 18 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 10.04.2000
   Ing. Mária Čambalová Lotyšská 18 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 28.07.1994
   Miriam Vilémová Mlynská 2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 22.10.1999
   23.06.2003Noví spoločníci:
   Miriam Vilémová Mlynská 2 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Marian Čambál Lotyšská 18 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 10.04.2000
   Ing. Mária Čambalová Lotyšská 18 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 28.07.1994
   Miriam Vilémová Mlynská 2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 22.10.1999
   22.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Miriam Vilémová Mlynská 2 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Čambál Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Ing. Mária Čambalová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Miriam Vilémová Mlynská 2 Stupava 900 31
   30.05.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marian Čambál Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Ing. Mária Čambalová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   29.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   04.01.2000Noví spoločníci:
   Miriam Vilémová Mlynská 2 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Miriam Vilémová Mlynská 2 Stupava 900 31
   03.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Miriam Čambálová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Čambálová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   18.03.1999Noví spoločníci:
   Marián Čambál Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Ing. Mária Čambálová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Miriam Čambálová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   17.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Marián Čambál Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Ing. Mária Čambálová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   28.07.1994Nové obchodné meno:
   E.P.S. Ekonomicko-poradenská spoločnosť s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v ekonomickej oblasti a učtovníctve
   vedenie učtovníctva
   administratívne práce
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov
   vykonávanie nestrannej kontroly a služieb na základe zmlúv
   sprostredkovanie v oblasti kontrolných a inšpekčných služieb
   Noví spoločníci:
   Marián Čambál Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Ing. Mária Čambálová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Čambálová Lotyšská 18 Bratislava 821 06