Vytvoriť faktúru

CBCI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CBCI
IČO 31376444
DIČ 2020329861
IČ DPH SK2020329861
Dátum vzniku 29 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CBCI
Dunajská 25
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 191 484 €
Zisk 5 108 €
Aktíva 1 040 466 €
Vlastný kapitál 366 613 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 925,677
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 820,431
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 820,431
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 93,322
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 727,109
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 104,879
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 67,578
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 67,578
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,578
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 37,301
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 37,301
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 367
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 367
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 925,677
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 371,721
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 359,310
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 359,310
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,108
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 553,956
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 230,737
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 212,367
12. Odložený daňový záväzok (481A) 18,370
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 323,219
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,940
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,940
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 301,368
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,909
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 191,484
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 191,484
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 191,484
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 180,773
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,887
D. Služby (účtová skupina 51) 94,525
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,592
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 73,104
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 73,104
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,201
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,464
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,711
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 92,072
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 26
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 26
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,002
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 612
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 612
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 390
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -976
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,735
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,627
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 3,667
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,108
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31376444 DIČ: 2020329861 IČ DPH: SK2020329861
 • Sídlo: CBCI, Dunajská 25, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Ostrihoň Brusnicová 27 Bratislava 831 05 06.05.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Ostrihoň 6 639 € (100%) Brusnicová 27 Bratislava 831 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.03.2009Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Ostrihoň Brusnicová 27 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Brusnicová 27 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 06.05.1998
   25.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.05.1998
   22.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.05.1998
   21.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.05.1998
   25.03.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   29.07.2005Nové sidlo:
   Dunajská 25 Bratislava 811 08
   28.07.2005Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   17.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   16.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.05.1998
   27.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   01.08.2000Nové obchodné meno:
   CBCI, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   31.07.2000Zrušené obchodné meno:
   Contact Business Center International, spol. s r.o., Skratený názov: CBCI, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Jašíkova 13 Bratislava 821 03
   31.03.2000Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   30.03.2000Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 3 Bratislava 811 08
   13.05.1998Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 3 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie parkoviska
   Noví spoločníci:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Ostrihoň Jašíkova 13 Bratislava 821 03
   12.05.1998Zrušené sidlo:
   Včelárska 27 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   21.01.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   20.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Daniela Cibulová Smolenická 16 Bratislava
   PhDr. Lubomír Lipka Heydukova 29 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Lubomír Lipka Heydukova 29 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   29.07.1994Nové obchodné meno:
   Contact Business Center International, spol. s r.o., Skratený názov: CBCI, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Včelárska 27 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Daniela Cibulová Smolenická 16 Bratislava
   PhDr. Lubomír Lipka Heydukova 29 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Lubomír Lipka Heydukova 29 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava