Vytvoriť faktúru

MICEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MICEX
IČO 31376509
DIČ 2020320082
IČ DPH SK2020320082
Dátum vzniku 01 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MICEX
Bronzová 47
85110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 95 742 €
Zisk -2 718 €
Aktíva 224 777 €
Vlastný kapitál -8 051 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 222,240
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 213,620
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 213,620
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 48,935
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 151,632
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,053
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,069
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,445
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,277
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,277
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 168
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,624
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 731
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,893
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) -449
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 551
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) -1,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 222,240
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,058
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -14,008
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -14,008
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,718
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 231,232
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,732
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,786
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,786
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,194
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,101
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,651
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 220,500
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 66
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 66
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 95,743
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 95,742
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 95,742
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 97,330
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 33,184
D. Služby (účtová skupina 51) 14,907
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 32,456
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,375
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,030
4. Sociálne náklady (527, 528) 51
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 310
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,840
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,840
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 633
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,588
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,651
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 170
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 170
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -170
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,758
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,718
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31376509 DIČ: 2020320082 IČ DPH: SK2020320082
 • Sídlo: MICEX, Bronzová 47, 85110, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Augusta 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Viola Porvazníková Bronzová 47 Bratislava 851 10 10.09.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Viola Porvazníková 6 971 € (100%) Bronzová 47 Bratislava 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.07.2013Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   výroba pekárenských výrobkov
   17.10.2009Nové sidlo:
   Bronzová 47 Bratislava 851 10
   Noví spoločníci:
   Ing. Viola Porvazníková Bronzová 47 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viola Porvazníková Bronzová 47 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 10.09.2002
   16.10.2009Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viola Porvazníková Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viola Porvazníková Záhradnícka 37 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 10.09.2002
   13.08.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   22.12.2004Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   15.07.2003Nové sidlo:
   Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Viola Porvazníková Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viola Porvazníková Záhradnícka 37 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 10.09.2002
   14.07.2003Zrušené sidlo:
   Čaklovská 4 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Kodet Jungmannova 12 Bratislava 851 01
   Ing. Viola Porvazníková Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   RNDr. Rudolf Velich Košická 41 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Sloboda Čaklovská 4 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.08.1994 Skončenie funkcie: 09.09.2002
   09.10.1998Nové obchodné meno:
   MICEX s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov bez poskytovania doplnkových služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Kodet Jungmannova 12 Bratislava 851 01
   Ing. Viola Porvazníková Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   RNDr. Rudolf Velich Košická 41 Bratislava 821 08
   08.10.1998Zrušené obchodné meno:
   MICEX spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Kodet Jungmannova 12 Bratislava 851 01
   RNDr. Rudolf Velich Košická 41 Bratislava 821 08
   01.08.1994Nové obchodné meno:
   MICEX spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Čaklovská 4 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie umývacích a čistiacich zariadení na automobily
   výroba reklamných tabúľ a nápisov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Kodet Jungmannova 12 Bratislava 851 01
   RNDr. Rudolf Velich Košická 41 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Sloboda Čaklovská 4 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.08.1994 Skončenie funkcie: 09.09.2002