Vytvoriť faktúru

TATRA STAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TATRA STAR
IČO 31376525
DIČ 2020889651
Dátum vzniku 01 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATRA STAR
Grösslingova 63
81109
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -8 463 €
Aktíva 14 490 €
Vlastný kapitál 10 799 €
Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,594
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,594
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,594
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,070
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 524
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,594
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,336
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,772
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,772
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 7,500
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,473
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,473
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,463
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,258
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,031
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,551
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 218
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 218
Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,930
D. Služby (účtová skupina 51) 430
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,500
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,930
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -430
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 54
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -53
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,983
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,463
Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015
Files
4255862.tif
Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015