Vytvoriť faktúru

DEVANA CK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DEVANA CK
IČO 31376576
DIČ 2020320137
IČ DPH SK2020320137
Dátum vzniku 29 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEVANA CK
Veľká Gúta 25
94603
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 891 €
Zisk 1 788 €
Aktíva 39 847 €
Vlastný kapitál -33 656 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,811
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,811
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,811
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 77,009
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 37,259
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,481
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 83,820
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -31,870
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,672
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 16,200
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 703
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -57,233
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,788
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 115,690
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 115,690
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 34,062
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,310
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 80,318
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 42,891
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 34,261
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,630
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 39,984
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 700
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,438
C. Služby (účtová skupina 51) 32,687
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,159
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,907
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,564
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 161
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 161
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -159
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,748
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,788
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31376576 DIČ: 2020320137 IČ DPH: SK2020320137
 • Sídlo: DEVANA CK, Veľká Gúta 25, 94603, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Júla 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.07.2002Nové sidlo:
   Veľká Gúta 25 Kolárovo 946 03
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Noví spoločníci:
   Ján Šmida Husová 4 Nové Zámky 940 01
   Anton Zuber Veľká Gúta 49 Kolárovo 946 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Šmida Husová 4 Nové Zámky 940 01 Vznik funkcie: 22.01.2002 Skončenie funkcie: 22.01.2006
   Anton Zuber Veľká Gúta 49 Kolárovo 946 03 Vznik funkcie: 22.01.2002 Skončenie funkcie: 22.01.2006
   08.07.2002Zrušené sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Šmida Husová 4 Nové Zámky 940 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Šmida Husová 4 Nové Zámky 940 01
   26.11.2001Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo a lesníctvo
   Noví spoločníci:
   Ján Šmida Husová 4 Nové Zámky 940 01
   25.11.2001Zrušeny spoločníci:
   DEVANA, s.r.o. Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   19.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Ján Šmida Husová 4 Nové Zámky 940 01
   18.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Kučera Saratovská 7 Bratislava 841 02
   29.07.1994Nové obchodné meno:
   DEVANA CK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   DEVANA, s.r.o. Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Martin Kučera Saratovská 7 Bratislava 841 02