Vytvoriť faktúru

PROFIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROFIS
IČO 31376789
DIČ 2020333997
IČ DPH SK2020333997
Dátum vzniku 08 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROFIS
Riazanská 66
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 141 865 €
Zisk 7 326 €
Aktíva 35 594 €
Vlastný kapitál -726 €
Kontaktné informácie
Email profis@profis-okna.sk
Phone(s) 0243420545, 0243642092
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 57,910
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 57,910
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,709
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,709
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 26,027
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 26,027
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,027
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 27,174
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,188
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 23,986
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 57,910
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,600
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,365
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 18,859
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -26,224
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,326
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,849
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,753
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,753
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 48,096
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,017
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,017
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 33,892
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,121
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,181
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,885
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 461
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 461
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 141,865
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 141,865
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,665
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 82,878
D. Služby (účtová skupina 51) 10,827
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 36,508
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 26,896
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,466
4. Sociálne náklady (527, 528) 146
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 212
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,230
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,200
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 48,160
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 839
O. Kurzové straty (563) 22
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 817
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -838
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,362
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,036
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,036
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,326
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31376789 DIČ: 2020333997 IČ DPH: SK2020333997
 • Sídlo: PROFIS, Riazanská 66, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Augusta 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava 01.03.1999
  Jana Nováková Cintorínska 1 Sládkovičovo 925 21 02.12.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavol Grom 4 647 € (70%) Riazanská 66 Bratislava
  Jana Nováková 1 992 € (30%) Cintorínska 1 Sládkovičovo 925 21
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.12.2004Noví spoločníci:
   Jana Nováková Cintorínska 1 Sládkovičovo 925 21
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Nováková Cintorínska 1 Sládkovičovo 925 21
   01.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Jana Kusá Rezedová 14 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Kusá Rezedová 14 Bratislava 821 01
   01.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava
   Jana Kusá Rezedová 14 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava
   Jana Kusá Rezedová 14 Bratislava 821 01
   28.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emil Fitoš Trebišovská 15 Bratislava
   Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava
   Stanislav Mečár Palkovičova 3 Bratislava
   Ing. Juraj Tóth Kmeťovo nám. 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emil Fitoš Trebišovská 15 Bratislava
   Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava
   Ing. Juraj Tóth Kmeťovo nám. 2 Bratislava
   08.08.1994Nové obchodné meno:
   PROFIS, s r.o.
   Nové sidlo:
   Riazanská 66 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť každého druhu mimo tých druhov, na ktoré sa vyžadujú špeciálne povolenia
   nákup a predaj tovaru - veľkoobchod a maloobchod
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie výkonu služieb
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   inžinierska a konzultačná činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Emil Fitoš Trebišovská 15 Bratislava
   Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava
   Stanislav Mečár Palkovičova 3 Bratislava
   Ing. Juraj Tóth Kmeťovo nám. 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Emil Fitoš Trebišovská 15 Bratislava
   Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava
   Ing. Juraj Tóth Kmeťovo nám. 2 Bratislava