Vytvoriť faktúru

KASSAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KASSAN
IČO 31376894
DIČ 2020320225
IČ DPH SK2020320225
Dátum vzniku 03 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KASSAN
Starý Smokovec 24
06201
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 135 €
Zisk -41 394 €
Aktíva 95 222 €
Vlastný kapitál -140 €
Kontaktné informácie
Email ekonomikah@golfinter.sk
Phone(s) 0524661823
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 676
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 478
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 478
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 478
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 198
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 40
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 158
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 122
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 36
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 676
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -41,536
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 755,495
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 755,495
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 351
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 351
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -755,988
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -755,988
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -41,394
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,212
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 42,212
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,068
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,068
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 39,184
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 135
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 135
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,349
D. Služby (účtová skupina 51) 400
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 477
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39,462
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -40,214
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -400
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 220
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 219
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -220
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -40,434
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -41,394
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31376894 DIČ: 2020320225 IČ DPH: SK2020320225
 • Sídlo: KASSAN, Starý Smokovec 24, 06201, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Augusta 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.07.2001Nové sidlo:
   Starý Smokovec 24 Vysoké Tatry 062 01
   Noví spoločníci:
   GOLF INTERNATIONAL, s.r.o. IČO: 36 454 761 Tatranská 754 Veľká Lomnica 059 52
   08.07.2001Zrušené sidlo:
   Kostolná 88 Veľký Biel 900 24
   08.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Čimbora Slatinská 6 Bratislava
   07.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Čimbora Slatinská 6 Bratislava
   03.12.1996Nové sidlo:
   Kostolná 88 Veľký Biel 900 24
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Čimbora Slatinská 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Čimbora Slatinská 6 Bratislava
   02.12.1996Zrušené sidlo:
   Prievozská 6 Bratislava 827 35
   Zrušeny spoločníci:
   PALČO BROKERS, spol. s r.o Prievozská 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Čimbora Slatinská 6 Bratislava
   Ing. Ján Šuchaň Devín 3665 Bratislava 841 05
   28.02.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Čimbora Slatinská 6 Bratislava
   27.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   03.08.1994Nové obchodné meno:
   KASSAN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 6 Bratislava 827 35
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod-kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   PALČO BROKERS, spol. s r.o Prievozská 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Šuchaň Devín 3665 Bratislava 841 05