Vytvoriť faktúru

TELEFILM EUROKIM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TELEFILM EUROKIM
IČO 31376959
DIČ 2020302955
IČ DPH SK2020302955
Dátum vzniku 10 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TELEFILM EUROKIM
Čajakova 13
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 533 817 €
Zisk -460 €
Aktíva 222 959 €
Vlastný kapitál 167 564 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244460004
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 215,933
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 830
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 830
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 830
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 215,079
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 178,110
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 107,986
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 107,986
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 124
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 70,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 36,969
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,263
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 33,706
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 24
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 24
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 215,933
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 167,104
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 160,261
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 166,945
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,684
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -460
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 48,829
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 244
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 244
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 48,464
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 44,672
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,672
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 685
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 695
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,412
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 121
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 121
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 533,817
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 533,817
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 533,817
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 530,945
D. Služby (účtová skupina 51) 513,688
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,188
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,576
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,075
4. Sociálne náklady (527, 528) 537
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 54
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,015
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,872
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 20,129
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,225
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 126
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 126
XII. Kurzové zisky (663) 1,099
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,653
O. Kurzové straty (563) 1,418
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 235
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -428
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,444
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,904
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,904
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -460
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015