Vytvoriť faktúru

K.G.M. Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno K.G.M. Bratislava
IČO 31377106
DIČ 2020303109
IČ DPH SK2020303109
Dátum vzniku 10 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K.G.M. Bratislava
Červeňova 13
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 56 244 €
Zisk -4 526 €
Aktíva 171 196 €
Vlastný kapitál -21 389 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252731279
Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 150,969
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 150,969
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,603
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,024
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,223
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,801
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 160,993
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -27,462
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -29,576
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,526
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 188,455
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 177,672
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 10,783
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 33
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,419
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,325
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 56,244
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 20,737
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 20,568
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 13,083
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,856
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 58,980
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 20,737
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,872
C. Služby (účtová skupina 51) 2,551
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,798
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 690
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 16,599
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 12,783
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 950
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,736
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,145
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 830
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 704
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 126
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -830
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,566
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,526
Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016
 • IČO:31377106 DIČ: 2020303109 IČ DPH: SK2020303109
 • Sídlo: K.G.M. Bratislava, Červeňova 13, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Augusta 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Monika Gandlová Bratislava 841 04 20.01.1999
  Ing. Mgr. Michaela Moyzesová Bratislava 841 04 13.02.2013
  MUDr. Michal Brozman Žilina 010 08 30.06.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Monika Gandlová 3 320 € (50%) Bratislava 841 04
  Ing. Mgr. Michaela Moyzesová 1 660 € (25%) Bratislava 841 04
  MUDr. Michal Brozman 1 660 € (25%) Žilina 010 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.07.2016Noví spoločníci:
   MUDr. Michal Brozman ul. Obežná 8564/6 Žilina 010 08
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Michal Brozman ul. Obežná 8564/6 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 30.06.2016
   12.09.2013Noví spoločníci:
   Ing. Mgr. Michaela Moyzesová Púpavová 677/34 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Michaela Moyzesová Púpavová 677/34 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 13.02.2013
   26.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Monika Gandlová Pustá 5 Bratislava 841 04
   20.11.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Monika Gandlová Pustá 5 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.01.1999
   20.12.1999Nové sidlo:
   Červeňova 13 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   počítačové spracovanie architektonických a výtvarných návrhov
   sprostredkovateľská činnosť
   27.02.1995Nové obchodné meno:
   K.G.M. Bratislava, spol. s r.o.,
   10.08.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie pohostinských a stravovacích služieb
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti