Vytvoriť faktúru

FARMABLA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FARMABLA
IČO 31377114
DIČ 2020334030
IČ DPH SK2020334030
Dátum vzniku 11 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FARMABLA
Hollého 3
08001
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 325 474 €
Zisk 89 947 €
Aktíva 925 295 €
Vlastný kapitál 84 488 €
Kontaktné informácie
Email v.pospisilova@farmakol.sk
Phone(s) 0254774040, 0517721376
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,140,276
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 86
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 86
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 86
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,139,896
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 321,527
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 321,527
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 813,081
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 794,882
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 794,882
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,120
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,079
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,288
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,288
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 294
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 294
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,140,276
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 95,045
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,673
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,673
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,238
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) -2,238
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 89,947
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,045,231
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 717
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 717
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 721,737
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 611,224
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 611,224
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 96,736
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,735
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,303
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,739
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,311
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,311
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 317,466
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,325,282
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,325,474
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,323,103
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,179
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 192
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,199,881
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,061,298
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,994
D. Služby (účtová skupina 51) 82,889
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 50,085
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 37,097
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,080
4. Sociálne náklady (527, 528) 908
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 56
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 662
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 662
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 897
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 125,593
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 177,101
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,983
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,598
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,598
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,385
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,983
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 115,610
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 25,663
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 25,663
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 89,947
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31377114 DIČ: 2020334030 IČ DPH: SK2020334030
 • Sídlo: FARMABLA, Hollého 3, 08001, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Augusta 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.04.2007Nové obchodné meno:
   FARMABLA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hollého 3 Prešov 080 01
   Noví spoločníci:
   Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 080 06
   Bc. Ivana Rohoňová Smreková 3 Michalovce 071 01
   Nový štatutárny orgán:
   Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 080 06 Vznik funkcie: 21.04.2007
   20.04.2007Zrušené obchodné meno:
   UNIDEX TRADE spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Deviata 4 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloslav Doležal Hlavná 22 Bratislava 831 01
   MUDr. Beáta Doležalová Mojmírova 4 Piešťany 921 01
   Ing. Dagmar Doležalová Deviata 3137/4 Bratislava - Nové mesto 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Doležal Hlavná 22 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 11.08.1994
   Ing. Dagmar Doležalová Deviata 3137/4 Bratislava - Nové mesto 831 01 Vznik funkcie: 19.01.2006
   MUDr. Beáta Doležalová Mojmírova 4 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 19.01.2006
   02.02.2006Noví spoločníci:
   Ing. Dagmar Doležalová Deviata 3137/4 Bratislava - Nové mesto 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Doležal Hlavná 22 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 11.08.1994
   Ing. Dagmar Doležalová Deviata 3137/4 Bratislava - Nové mesto 831 01 Vznik funkcie: 19.01.2006
   MUDr. Beáta Doležalová Mojmírova 4 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 19.01.2006
   01.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Doležal Deviata 4 Bratislava 831 01
   JUDr. Jana Doležalová Deviata 4 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Doležal Deviata 4 Bratislava 831 01
   Ing. Miloslav Doležal Hlavná 22 Bratislava 831 01
   JUDr. Jana Doležalová Deviata 4 Bratislava 831 01
   19.11.2002Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore lekárenstvo
   očná optika
   26.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Doležal Deviata 4 Bratislava 831 01
   JUDr. Jana Doležalová Deviata 4 Bratislava 831 01
   Ing. Miloslav Doležal Hlavná 22 Bratislava 831 01
   MUDr. Beáta Doležalová Mojmírova 4 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Doležal Deviata 4 Bratislava 831 01
   Ing. Miloslav Doležal Hlavná 22 Bratislava 831 01
   JUDr. Jana Doležalová Deviata 4 Bratislava 831 01
   25.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Doležal Deviata 4 Bratislava
   Ing. Miloslav Doležal Hlavná 22 Bratislava
   JUDr. Jana Doležalová Deviata 4 Bratislava
   MUDr. Beáta Doležalová Mojmírova 4 Piešťany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Doležal Deviata 4 Bratislava
   Ing. Miloslav Doležal Hlavná 22 Bratislava
   JUDr. Jana Doležalová Deviata 4 Bratislava
   22.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Doležal Deviata 4 Bratislava
   Ing. Miloslav Doležal Hlavná 22 Bratislava
   JUDr. Jana Doležalová Deviata 4 Bratislava
   MUDr. Beáta Doležalová Mojmírova 4 Piešťany
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Doležal Deviata 4 Bratislava
   21.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Doležal Hlavná 22 Bratislava
   Ing. Miloslav Doležal Hlavná 22 Bratislava
   JUDr. Jana Doležalová Deviata 4 Bratislava
   MUDr. Beáta Doležalová Mojmírova 4 Piešťany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Doležal Hlavná 22 Bratislava
   11.08.1994Nové obchodné meno:
   UNIDEX TRADE spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Deviata 4 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblastiach, kde sa nevyžaduje osobitné povolenie, alebo oprávnenie
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   dovoz, distribúcia a sprostredkovateľská činnosť pre oblasť liekov, spotrebného zdravotného materiálu a zdravotníckej techniky, okrem činnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. c/ zákona 455/91
   výroba a distribúcia tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Doležal Hlavná 22 Bratislava
   Ing. Miloslav Doležal Hlavná 22 Bratislava
   JUDr. Jana Doležalová Deviata 4 Bratislava
   MUDr. Beáta Doležalová Mojmírova 4 Piešťany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Doležal Hlavná 22 Bratislava
   Ing. Miloslav Doležal Hlavná 22 Bratislava
   JUDr. Jana Doležalová Deviata 4 Bratislava