Vytvoriť faktúru

DELTES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno DELTES
IČO 31377157
DIČ 2020320104
IČ DPH SK2020320104
Dátum vzniku 04 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DELTES
Račianske mýto 1/D
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 490 788 €
Zisk 52 370 €
Aktíva 145 676 €
Vlastný kapitál 67 919 €
Kontaktné informácie
Email deltes@deltes.sk
Phone(s) 0244635331, 0244635332, 0918514393
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,902
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 272,241
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 60,953
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,537
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 209,751
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 275,143
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 107,857
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,772
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 7,042
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 41,673
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 52,370
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 167,286
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,845
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 125,379
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,430
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 102,273
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 17,524
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,152
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 40,062
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 490,788
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 490,788
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 421,075
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,973
C. Služby (účtová skupina 51) 57,038
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 341,388
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,282
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,659
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 6,870
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 865
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 69,713
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 421,777
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 27
X. Výnosové úroky (662) 27
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,644
N. Kurzové straty (563) 110
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,534
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,617
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 67,096
P. Daň z príjmov (591, 595) 14,726
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 52,370
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
 • IČO:31377157 DIČ: 2020320104 IČ DPH: SK2020320104
 • Sídlo: DELTES, Račianske mýto 1/D, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Augusta 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marta Bútorová Cígeľská 6 Bratislava 831 06 23.06.2004
  Ing. Karol Kolada Bratislava 831 01 14.01.2008
  Ing. Mgr. Peter Kolada Bratislava - Staré mesto 811 03 22.12.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marta Bútorová 1 539 € (22.7%) Cígeľská 6 Bratislava 831 06
  Ing. Karol Kolada 3 694 € (54.5%) Bratislava 831 01
  Ing. Mgr. Peter Kolada 1 539 € (22.7%) Bratislava - Staré mesto 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.01.2017Noví spoločníci:
   Ing. Mgr. Peter Kolada Palisády 17 Bratislava - Staré mesto 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Peter Kolada Palisády 17 Bratislava - Staré mesto 811 03 Vznik funkcie: 22.12.2016
   12.05.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Bútorová Cígeľská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.06.2004
   26.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Kolada L. Dérera 4 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 14.01.2008
   10.09.2005Noví spoločníci:
   Ing. Karol Kolada L. Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. Marta Bútorová Cígeľská 6 Bratislava 831 06
   05.08.2004Nové sidlo:
   Račianske mýto 1/D Bratislava 831 02
   04.08.1994Nové obchodné meno:
   DELTES spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe energetické zariadenia, bleskozvody, oznamovacie zariadenia, trakcie MHD
   projektovanie elektrických zariadení
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom ďalšieho predaja a predaj
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia