Vytvoriť faktúru

LATREMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LATREMA
IČO 31377203
DIČ 2020315704
IČ DPH SK2020315704
Dátum vzniku 15 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LATREMA
Vyšehradská 27
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 59 340 €
Zisk -7 354 €
Aktíva 150 921 €
Vlastný kapitál 117 662 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245259743
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 70,688
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 70,688
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 967
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,618
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,948
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,670
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 83,306
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 78,056
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 24,511
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 54,260
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,354
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,250
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,250
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,145
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,105
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 59,340
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 25,996
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,344
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 63,987
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,383
C. Služby (účtová skupina 51) 24,890
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 758
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 10,844
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,112
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,647
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,277
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,645
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,645
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,645
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,292
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,062
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,354
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31377203 DIČ: 2020315704 IČ DPH: SK2020315704
 • Sídlo: LATREMA, Vyšehradská 27, 85106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Augusta 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Lauko Vyšehradská 27 Bratislava 14.09.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Štefan Lauko 6 639 € (100%) Vyšehradská 27 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.09.1998Nové predmety činnosti:
   leasing
   prenájom motorových vozidiel a dopravných zariadení
   prenájom strojov, prístrojov, stavebných strojov a zariadení
   predaj motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Lauko Vyšehradská 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Lauko Vyšehradská 27 Bratislava
   13.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie služieb a maloobchodný predaj doplnkového sortimentu súvisiaci s prevádzkovaním čerpacích staníc
   poskytovanie obchodno-technických a servisných služieb, predaj motorových vozidiel
   Zrušeny spoločníci:
   DAPO spol. s r.o. IČO: 31 358 462 Odborárske nám. 3 Bratislava 815 70
   Ing. Štefan Lauko Vyšehradská 27 Bratislava
   Ing. Pavel Munka Jégeho 11 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Lauko Vyšehradská 27 Bratislava
   12.08.1996Nové sidlo:
   Vyšehradská 27 Bratislava 851 06
   Noví spoločníci:
   DAPO spol. s r.o. IČO: 31 358 462 Odborárske nám. 3 Bratislava 815 70
   Ing. Štefan Lauko Vyšehradská 27 Bratislava
   Ing. Pavel Munka Jégeho 11 Bratislava 821 08
   11.08.1996Zrušené sidlo:
   Bajkalská 30 Bratislava 827 53
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Lauko Vyšehradská 27 Bratislava
   Ing. Jaroslav Malgot Rajecká 5 Bratislava
   Ing. Ján Trebatický Žehrianska 5 Bratislava
   19.06.1995Nové sidlo:
   Bajkalská 30 Bratislava 827 53
   18.06.1995Zrušené sidlo:
   Teslova 30 Bratislava 821 02
   15.08.1994Nové obchodné meno:
   LATREMA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Teslova 30 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti a obchodovanie s nehnuteľnosťami
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   investorsko-inžinierska činnosť
   poradenstvo ekonomické, účtovné, organizačné a konzultačné, vzdelávacia činnosť / organizovanie kurzov, prednášok, seminárov /
   vydavateľská činnosť neperiodických publikácií
   poskytovanie služieb a maloobchodný predaj doplnkového sortimentu súvisiaci s prevádzkovaním čerpacích staníc
   poskytovanie obchodno-technických a servisných služieb, predaj motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Lauko Vyšehradská 27 Bratislava
   Ing. Jaroslav Malgot Rajecká 5 Bratislava
   Ing. Ján Trebatický Žehrianska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Lauko Vyšehradská 27 Bratislava