Vytvoriť faktúru

ECOSYS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ECOSYS
IČO 31377378
DIČ 2020329883
IČ DPH SK2020329883
Dátum vzniku 17 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ECOSYS
Tešedíkova 83
84106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 39 934 €
Zisk -839 €
Aktíva 34 175 €
Vlastný kapitál 5 039 €
Kontaktné informácie
Email ecosys@stonline.sk
Phone(s) 0254651596, 0254651597, 0254651598
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 26,293
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 332
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 332
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 332
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,016
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,714
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,793
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,793
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,921
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,302
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,288
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 945
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 945
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,293
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,598
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,043
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,043
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,246
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,246
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -839
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,695
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 175
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 175
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 20,520
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,794
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,794
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 751
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 491
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,484
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 39,935
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 39,934
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 39,934
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,656
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,145
D. Služby (účtová skupina 51) 18,311
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,771
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,036
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,236
4. Sociálne náklady (527, 528) 499
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 369
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,060
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 278
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,478
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 158
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 158
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -157
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 121
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -839
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31377378 DIČ: 2020329883 IČ DPH: SK2020329883
 • Sídlo: ECOSYS, Tešedíkova 83, 84106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Augusta 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mária Molnárová Tešedíkova 83 Bratislava 841 06 17.08.1994
  Ing. Mikuláš Molnár Dulovo námestie 5 Bratislava 821 08 15.12.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Mária Molnárová 3 320 € (50%) Tešedíkova 83 Bratislava 841 06
  Ing. Mikuláš Molnár 3 320 € (50%) Dulovo námestie 5 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.12.2010Noví spoločníci:
   Ing. Mikuláš Molnár Dulovo námestie 5 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Molnár Dulovo námestie 5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.12.2010
   17.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozefína Juranová Cabanová 13 F Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozefína Juranová Cabanová 13 F Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 17.08.1994
   02.06.2003Nové sidlo:
   Tešedíkova 83 Bratislava 841 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Molnárová Tešedíkova 83 Bratislava 841 06
   Ing. Jozefína Juranová Cabanová 13 F Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Molnárová Tešedíkova 83 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 17.08.1994
   Ing. Jozefína Juranová Cabanová 13 F Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 17.08.1994
   01.06.2003Zrušené sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 825 64
   Zrušeny spoločníci:
   Jozefína Juranová Bieloruská 33 Bratislava
   Mária Molnárová Astrová 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozefína Juranová Bieloruská 33 Bratislava
   Mária Molnárová Astrová 10 Bratislava
   02.07.1998Noví spoločníci:
   Jozefína Juranová Bieloruská 33 Bratislava
   Mária Molnárová Astrová 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jozefína Juranová Bieloruská 33 Bratislava
   Mária Molnárová Astrová 10 Bratislava
   01.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozefína Juranová Bieloruská 33 Bratislava
   Mária Molnárová Astrová 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozefína Juranová Bieloruská 33 Bratislava
   Mária Molnárová Astrová 10 Bratislava
   17.08.1994Nové obchodné meno:
   ECOSYS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 825 64
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie údajov
   sprostredkovanie služieb
   kúpa tovarov za účelom ďalšieho predaja a predaj formou maloobchodu
   Noví spoločníci:
   Jozefína Juranová Bieloruská 33 Bratislava
   Mária Molnárová Astrová 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozefína Juranová Bieloruská 33 Bratislava
   Mária Molnárová Astrová 10 Bratislava