Vytvoriť faktúru

Vydavateľstvo Nové mesto - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Vydavateľstvo Nové mesto
IČO 31377424
DIČ 2020303043
IČ DPH SK2020303043
Dátum vzniku 18 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Vydavateľstvo Nové mesto
Cablkova 10
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 850 €
Zisk -829 €
Aktíva 60 629 €
Vlastný kapitál 44 999 €
Kontaktné informácie
Email knihy@nm.sk
Phone(s) 0265420826, 0254433006
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 59,859
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 58,131
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 35,801
3. Výrobky (123) - /194/ 35,952
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 299
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ -450
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 18,125
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 18,125
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,125
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,205
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 85
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,120
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,728
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,728
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 59,859
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,170
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 23,058
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 23,058
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 35,724
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 962
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 962
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 36,042
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 36,042
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -50,787
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -50,787
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -829
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,689
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,005
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 7,388
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 7,388
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 617
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,451
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,909
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,909
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,200
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,342
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 233
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 233
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 12,962
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 12,850
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 308
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,653
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -111
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,598
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 61
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 254
D. Služby (účtová skupina 51) 9,796
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 46
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 450
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,991
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 252
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,739
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 121
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 121
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -121
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 131
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -829
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31377424 DIČ: 2020303043 IČ DPH: SK2020303043
 • Sídlo: Vydavateľstvo Nové mesto, Cablkova 10, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Augusta 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Doc. RNDr. Jozef Klembara, CSc. Cablkova 10 Bratislava 821 04 18.08.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Hnutie fokoláre m. 23 058 € (100%) Bratislava 821 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.01.2015Noví spoločníci:
   Hnutie fokoláre m. Cablkova 8 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   28.01.2015Zrušeny spoločníci:
   Hnutie fokoláre m. Sološnícka 20 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.09.2009Nové sidlo:
   Cablkova 10 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   skladovanie
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   administratívne služby
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   reklamné a marketingové služby
   výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   prieskum trhu a verejnej mienky
   fotografické služby
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   Nový štatutárny orgán:
   Doc. RNDr. Jozef Klembara , CSc. Cablkova 10 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 18.08.1994
   24.09.2009Zrušené sidlo:
   Uršulínska 3 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Klembara , CSc. Cablkova 10 Bratislava
   Jozef Petrek - konateľ Cablkova 8 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 21.04.2004
   30.06.2004Noví spoločníci:
   Hnutie fokoláre m. Sološnícka 20 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Petrek - konateľ Cablkova 8 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 21.04.2004
   29.06.2004Zrušeny spoločníci:
   "Dielo Máriino, hnutie Focolare mužská časť" Cablkova 8 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Juriščin Cablkova 8 Bratislava 821 04
   Ing. Jozef Mihalik Tupolevova 1005/18 Bratislava
   02.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Chuda Lietavská 14 Bratislava
   26.02.1999Noví spoločníci:
   "Dielo Máriino, hnutie Focolare mužská časť" Cablkova 8 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Juriščin Cablkova 8 Bratislava 821 04
   Ing. Jozef Mihalik Tupolevova 1005/18 Bratislava
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Združenie Dielo Máriino, hnutie Focolare mužská časť Cablkova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Jurčišin Včelárska paseka 1 Košice
   19.09.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Jurčišin Včelárska paseka 1 Košice
   02.10.1995Nový štatutárny orgán:
   Michal Chuda Lietavská 14 Bratislava
   01.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Stanislav Lencz Uhrova 16 Bratislava
   11.05.1995Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Stanislav Lencz Uhrova 16 Bratislava
   10.05.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Petrek Vrútocká 38 Bratislava
   18.08.1994Nové obchodné meno:
   Vydavateľstvo Nové mesto, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Uršulínska 3 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Združenie Dielo Máriino, hnutie Focolare mužská časť Cablkova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Jozef Klembara , CSc. Cablkova 10 Bratislava
   Jozef Petrek Vrútocká 38 Bratislava