Vytvoriť faktúru

GAUDEAMUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GAUDEAMUS
IČO 31377491
DIČ 2020821154
Dátum vzniku 17 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GAUDEAMUS
Nejedlého 23
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 226 555 €
Zisk 5 687 €
Aktíva 94 798 €
Vlastný kapitál 88 886 €
Kontaktné informácie
Email gaudeamus@dudva.sk
Phone(s) 0245520983, 0245525772
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 619
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 619
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 102,080
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,098
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 95,306
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 102,699
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 94,573
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,105
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 81,142
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,687
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,126
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,126
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,325
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,801
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 226,555
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 52,630
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 173,925
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 219,024
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,220
C. Služby (účtová skupina 51) 60,557
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 139,927
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 84
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 236
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,531
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -26,147
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 217
X. Výnosové úroky (662) 203
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 14
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 476
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 476
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -259
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,272
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,585
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,687
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4167776.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31377491 DIČ: 2020821154
 • Sídlo: GAUDEAMUS, Nejedlého 23, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Augusta 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava 841 01 17.08.1994
  Ing. Silvia Šablicová Jazdecká 18/389 Bratislava 831 03 17.08.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Zlatica Mravcová 3 319 € (50%) Hanulova 1 Bratislava 841 01
  Ing. Silvia Šablicová 3 319 € (50%) Jazdecká 18/389 Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.12.2008Noví spoločníci:
   Ing. Silvia Šablicová Jazdecká 18/389 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Silvia Šablicová Jazdecká 18/389 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 17.08.1994
   01.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvia Šablicová Riazanská 26 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Silvia Šablicová Riazanská 26 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 17.08.1994
   23.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 17.08.1994
   Ing. Silvia Šablicová Riazanská 26 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 17.08.1994
   22.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava 841 01
   Ing. Silvia Šablicová Riazanská 26 Bratislava 831 03
   10.11.1998Nové sidlo:
   Nejedlého 23 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava 841 01
   Ing. Silvia Šablicová Riazanská 26 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava 841 01
   Ing. Silvia Šablicová Riazanská 26 Bratislava 831 03
   09.11.1998Zrušené sidlo:
   Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava 841 01
   Ing. Silvia Šablicová Hanulova 1 Bratislava
   17.08.1994Nové obchodné meno:
   GAUDEAMUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie softwaru
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť
   vyučovanie v oblasti ekonomiky
   vzdelávacia a výchovná činnosť v predmete podnikania
   sprostredkovanie obchodu
   konzultačná a školiaca činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava 841 01
   Ing. Silvia Šablicová Hanulova 1 Bratislava