Vytvoriť faktúru

WINE BOX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno WINE BOX
IČO 31377564
DIČ 2020926710
IČ DPH SK2020926710
Dátum vzniku 19 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WINE BOX
Klincová 37/B
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 713 €
Zisk 541 €
Aktíva 20 432 €
Vlastný kapitál -50 970 €
Kontaktné informácie
Email winebox@winebox.sk
Phone(s) 0918878766
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,539
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,539
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,539
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,102
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 623
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -308
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,094
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 17,641
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -50,430
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 144
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -57,755
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 541
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,071
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 67,487
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 936
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 65,591
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 584
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 13,713
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,833
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 10,880
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 12,130
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 4,913
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11
C. Služby (účtová skupina 51) 1,423
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 535
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 748
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,500
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,583
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,366
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,501
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 541
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015