Vytvoriť faktúru

Matrolan - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Matrolan
IČO 31377629
DIČ 2020334008
IČ DPH SK2020334008
Dátum vzniku 17 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Matrolan
Pri vinohradoch 152
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 360 €
Zisk -533 €
Aktíva 62 802 €
Vlastný kapitál 60 982 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244882183
Mobile phone(s) +421948196611, +421948073388, +421904454364, +421903610221
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 62,365
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 61,926
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,477
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,429
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,429
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -952
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 56,449
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56,146
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 303
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 439
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 439
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 62,365
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 60,449
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 54,011
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 54,011
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -533
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,916
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,916
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,729
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 187
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,360
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 9,360
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,865
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,755
D. Služby (účtová skupina 51) 6,437
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 319
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 354
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 495
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,168
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 68
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 68
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -68
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 427
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -533
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015