Vytvoriť faktúru

ZIMENCORP. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZIMENCORP.
IČO 31377645
DIČ 2020854682
Dátum vzniku 19 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZIMENCORP.
Haydnova 11
81102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -480 €
Aktíva 1 521 €
Vlastný kapitál 1 521 €
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,521
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,521
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,521
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,041
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 390
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,508
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 480
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Files
4256914.tif
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015