Vytvoriť faktúru

PROXIMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROXIMA
IČO 31377661
DIČ 2020346218
IČ DPH SK2020346218
Dátum vzniku 18 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROXIMA
Saratovská 26/A
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 43 196 €
Zisk 2 585 €
Aktíva 18 744 €
Vlastný kapitál 17 190 €
Kontaktné informácie
Email kpsf@stonline.sk
Phone(s) 0905618341
Mobile phone(s) 0905618341
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 8,042
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 8,042
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,042
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,901
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,303
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,598
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 24,943
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,775
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 351
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 10,200
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,585
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,168
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 18
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,150
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,312
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,838
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 43,196
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,096
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 34,949
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,136
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 38,664
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 3,411
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,381
C. Služby (účtová skupina 51) 18,467
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 223
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 861
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 321
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,532
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,786
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 1
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 989
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 989
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -987
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,545
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,585
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015