Vytvoriť faktúru

PHARMALEK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PHARMALEK
IČO 31377815
DIČ 2020889750
IČ DPH SK2020889750
Dátum vzniku 22 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PHARMALEK
Laurinská 21
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 90 585 €
Zisk 862 €
Aktíva 123 948 €
Vlastný kapitál 15 621 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 64,763
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 36,745
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,749
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,100
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,041
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,111
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 92,863
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,483
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 638
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 8,344
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 862
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 76,380
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 17,378
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 58,302
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29,591
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,647
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,246
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,818
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 700
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 90,585
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 90,549
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 85,767
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,336
C. Služby (účtová skupina 51) 31,269
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 18,108
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 899
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 15,108
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 4,584
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,463
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,818
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 44,944
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,996
M. Nákladové úroky (562) 1,047
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,949
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,995
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,823
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 862
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31377815 DIČ: 2020889750 IČ DPH: SK2020889750
 • Sídlo: PHARMALEK, Laurinská 21, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Augusta 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PaedDr. Ivana Vadňalová Lubinská 18 Bratislava 811 03 22.08.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Jozef Farkašovský 3 319 € (50%) Klokočova 736/30 Hnúšťa 981 01
  ALEVI s. r. o. 3 319 € (50%) Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.04.2013Noví spoločníci:
   ALEVI s. r. o. Ľubinská 18 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   PaedDr. Ivana Vadňalová Lubinská 18 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 22.08.1994
   04.04.2013Zrušeny spoločníci:
   Vaša lekáreň, s.r.o. Ľubinská 18 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ivana Vadňalová Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 22.08.1994
   21.04.2011Nové sidlo:
   Laurinská 21 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Vaša lekáreň, s.r.o. Ľubinská 18 Bratislava 811 03
   20.04.2011Zrušené sidlo:
   Jakubovo nám 1 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Viliam Vadňal Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09
   Mgr. Ivana Vadňalová Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09
   24.02.2004Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/30 Hnúšťa 981 01
   JUDr. Viliam Vadňal Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09
   Mgr. Ivana Vadňalová Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ivana Vadňalová Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 22.08.1994
   23.02.2004Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/30 Hnúšťa 981 01
   JUDr. Viliam Vadňal Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09
   Ing. Ivana Vadňalová Seberíniho 10 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Vadňalová Seberíniho 10 Bratislava 821 03
   04.03.1998Nové obchodné meno:
   PHARMALEK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jakubovo nám 1 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/30 Hnúšťa 981 01
   JUDr. Viliam Vadňal Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09
   Ing. Ivana Vadňalová Seberíniho 10 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   03.03.1998Zrušené obchodné meno:
   KUPČULÁK, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Žabí majer Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ružena Bartošová Vajnorská 15 Bratislava 831 02
   Ing. Edita Kmeťková Beniakova 2 Bratislava 841 05
   Ing. Ivana Vadňalová Urxova 10 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ružena Bartošová Vajnorská 15 Bratislava 831 02
   Ing. Edita Kmeťková Beniakova 2 Bratislava 841 05
   22.08.1994Nové obchodné meno:
   KUPČULÁK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Žabí majer Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   činnosť realitnej kancelárie
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru a sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Ružena Bartošová Vajnorská 15 Bratislava 831 02
   Ing. Edita Kmeťková Beniakova 2 Bratislava 841 05
   Ing. Ivana Vadňalová Urxova 10 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ružena Bartošová Vajnorská 15 Bratislava 831 02
   Ing. Edita Kmeťková Beniakova 2 Bratislava 841 05
   Ing. Ivana Vadňalová Seberíniho 10 Bratislava 821 03