Vytvoriť faktúru

SEDA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SEDA
Stav V likvidácii
IČO 31377955
DIČ 2020859841
Dátum vzniku 24 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEDA
Bajkalská 25
82718
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 21,543
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,543
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 21,543
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 21,543
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,543
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,543
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 11,950
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 11,950
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,423
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,423
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 7,170
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,170
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4228564.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015