Vytvoriť faktúru

BB SERVICE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BB SERVICE
IČO 31378013
DIČ 2020909055
Dátum vzniku 16 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BB SERVICE
Humenské námestie 1
85107
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -683 €
Aktíva 25 981 €
Vlastný kapitál 25 981 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,099
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,099
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 25,099
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,620
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,971
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,344
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 16,988
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -683
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 479
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 479
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 479
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 205
C. Služby (účtová skupina 51) 120
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 85
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -205
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -120
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 2
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -203
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -683
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Files
4225177.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016