Vytvoriť faktúru

FORMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FORMA
IČO 31378064
DIČ 2020303098
IČ DPH SK2020303098
Dátum vzniku 25 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FORMA
Čajkovského 4
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 94 228 €
Zisk 1 665 €
Aktíva 52 683 €
Vlastný kapitál 39 792 €
Kontaktné informácie
Email forma@forma.sk
Webová stránka http://www.forma.sk
Phone(s) +421252623151, +421252623152
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 26,577
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 26,575
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,837
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 41,655
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 37,522
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,133
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 68,232
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 41,456
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 683
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 32,469
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,665
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 26,776
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 485
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 26,291
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,574
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,014
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,874
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,829
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 94,228
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 94,214
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 90,951
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,109
C. Služby (účtová skupina 51) 41,078
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 29,062
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 853
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,429
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 420
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,277
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 37,027
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 652
M. Nákladové úroky (562) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 650
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -652
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,625
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,665
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31378064 DIČ: 2020303098 IČ DPH: SK2020303098
 • Sídlo: FORMA, Čajkovského 4, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Augusta 1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Zdenko Tholt 6 639 € (100%) Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Zdenko Tholt Svetlá 5 Bratislava 811 02
   13.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zdenko Tholt ml. Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Ing. Zdenko Tholt st. Martinengova 3 Bratislava 811 03
   04.10.2000Nové sidlo:
   Čajkovského 4 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   03.10.2000Zrušené sidlo:
   Búdková 35 Bratislava 811 03
   09.11.1999Noví spoločníci:
   Ing. Zdenko Tholt ml. Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Ing. Zdenko Tholt st. Martinengova 3 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Tholt ml. Svetlá 5 Bratislava 811 02
   08.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zdenko Tholt ml. Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Ing. Zdenko Tholt st. Drotárska 49 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Tholt ml. Svetlá 5 Bratislava 811 02
   28.04.1997Nové sidlo:
   Búdková 35 Bratislava 811 03
   27.04.1997Zrušené sidlo:
   Búdková 33 Bratislava 811 03
   22.01.1996Nové sidlo:
   Búdková 33 Bratislava 811 03
   21.01.1996Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 821 09
   25.08.1994Nové obchodné meno:
   FORMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   vývoj technických doplnkov výpočtovej techniky
   predaj technických doplnkov výpočtovej techniky
   počítačová sadzba a predtlačová príprava dokumentov a publikácií
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Zdenko Tholt ml. Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Ing. Zdenko Tholt st. Drotárska 49 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zdenko Tholt ml. Svetlá 5 Bratislava 811 02