Vytvoriť faktúru

FTM AUDIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FTM AUDIT
IČO 31378251
DIČ 2020347604
IČ DPH SK2020347604
Dátum vzniku 25 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FTM AUDIT
Kopčianska 10
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 50 224 €
Zisk 3 832 €
Aktíva 43 655 €
Vlastný kapitál 807 €
Kontaktné informácie
Email info@ftmaudit.sk
Phone(s) 0263811144
Mobile phone(s) +421905415893, 0905415892
Fax(es) 0263811147
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 253,882
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 253,882
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,363
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,562
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 10
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 22,247
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,168
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,109
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 287,444
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,439
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,439
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,439
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,496
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,832
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 276,005
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 238,131
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 28,039
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,141
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,494
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,444
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 9,835
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 50,224
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 50,224
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 45,354
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,907
C. Služby (účtová skupina 51) 13,353
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 18,974
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 326
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,314
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,480
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,870
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,964
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 79
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 79
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -78
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,792
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,832
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
 • IČO:31378251 DIČ: 2020347604 IČ DPH: SK2020347604
 • Sídlo: FTM AUDIT, Kopčianska 10, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Augusta 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Janka Matayová Ševčenkova 17 Bratislava 25.08.1994
  Juraj Matay, MBA Ševčenkova 1062/13 Bratislava 851 01 28.05.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Juraj Matay, MBA 3 253 € (49%) Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.05.2009Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   vedenie účtovníctva
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Juraj Matay , MBA Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   12.05.2009Zrušeny predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Matay Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   08.04.2008Noví spoločníci:
   Juraj Matay Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   16.03.2004Nové sidlo:
   Panónska cesta 17 Bratislava 851 04
   15.03.2004Zrušené sidlo:
   Kočánkova 1 Bratislava 851 02
   24.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Janka Matayová Ševčenkova 17 Bratislava Vznik funkcie: 25.08.1994
   23.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Janka Matayová Ševčenkova 17 Bratislava
   07.09.1999Nové sidlo:
   Kočánkova 1 Bratislava 851 02
   06.09.1999Zrušené sidlo:
   Hanulova 5/b Bratislava 841 01
   01.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Janka Matayová Ševčenkova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Janka Matayová Ševčenkova 17 Bratislava
   28.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Janka Matayová Ševčenkova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Janka Matayová Ševčenkova 17 Bratislava
   12.06.1995Nové sidlo:
   Hanulova 5/b Bratislava 841 01
   11.06.1995Zrušené sidlo:
   Radničné nám. 4 Bratislava 827 11
   25.08.1994Nové obchodné meno:
   FTM AUDIT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radničné nám. 4 Bratislava 827 11
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   auditorská činnosť
   daňové poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Janka Matayová Ševčenkova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Janka Matayová Ševčenkova 17 Bratislava