Vytvoriť faktúru

UGN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno UGN
IČO 31378293
DIČ 2020926743
IČ DPH SK2020926743
Dátum vzniku 31 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UGN
Švermova 39
97645
Hronec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 130 €
Zisk 235 €
Aktíva 2 558 €
Vlastný kapitál 1 964 €
Dátum aktualizácie údajov: 19.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,268
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 634
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,268
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,798
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 99
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -8,771
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 235
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,066
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 18
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,048
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 533
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,500
Dátum aktualizácie údajov: 19.09.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,130
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,130
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,331
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 511
C. Služby (účtová skupina 51) 675
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 92
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 53
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 799
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 944
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 84
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 84
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -84
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 715
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 235
Dátum aktualizácie údajov: 19.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 19.09.2016
 • IČO:31378293 DIČ: 2020926743 IČ DPH: SK2020926743
 • Sídlo: UGN, Švermova 39, 97645, Hronec
 • Dátum vzniku: 31 Augusta 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.12.2012Nové obchodné meno:
   UGN s. r. o.
   Nové sidlo:
   Švermova 39 Hronec 976 45
   Noví spoločníci:
   Ing. Dalibor Pobožný MPČĽ 40 Brezno 977 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Pobožný MPČĽ 40 Brezno 977 03 Vznik funkcie: 13.11.2012
   31.08.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu
   marketing-prieskum trhu a vyhodnocovanie trhu
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ