Vytvoriť faktúru

STUDIO DESIGNO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STUDIO DESIGNO
IČO 31378323
DIČ 2020329905
IČ DPH SK2020329905
Dátum vzniku 23 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STUDIO DESIGNO
Úzka 15
90042
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 37 318 €
Zisk 16 245 €
Aktíva 58 041 €
Vlastný kapitál 31 779 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 66,581
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 612
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 64,649
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,320
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 66,581
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 48,024
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 24,808
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,245
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,557
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 210
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 18,347
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,462
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 12,428
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,457
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 37,318
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 765
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 36,520
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 16,334
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 505
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,015
C. Služby (účtová skupina 51) 12,483
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 103
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 228
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 20,984
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,282
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 93
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -93
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 20,891
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,646
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 16,245
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31378323 DIČ: 2020329905 IČ DPH: SK2020329905
 • Sídlo: STUDIO DESIGNO, Úzka 15, 90042, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Augusta 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09 17.11.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marek Skripeň 6 639 € (100%) Tekovská 7 Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.01.2011Nové sidlo:
   Úzka 15 Dunajská Lužná 900 42
   28.01.2011Zrušené sidlo:
   Bazová 9 Bratislava 821 08
   02.12.2006Nové sidlo:
   Bazová 9 Bratislava 821 08
   01.12.2006Zrušené sidlo:
   Kúpeľná 1 Bratislava 811 02
   17.11.1999Nové sidlo:
   Kúpeľná 1 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   16.11.1999Zrušené sidlo:
   Popradská 1 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Pakši Geologická 22 Bratislava 821 06
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Pakši Sadová 7 Piešťany 921 01
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Pakši Geologická 22 Bratislava 821 06
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Pakši Sadová 7 Piešťany 821 01
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   16.05.1995Nové predmety činnosti:
   výroba hier a hračiek
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Pakši Sadová 7 Piešťany 821 01
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.05.1995Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Bohumil Lukáč Novackého 3 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Pakši Sadová 7 Piešťany 921 01
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MVDr. Bohumil Lukáč Novackého 3 Bratislava 841 05
   23.08.1994Nové obchodné meno:
   STUDIO DESIGNO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Popradská 1 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dizajnérstvo v oblasti spotrebných a priemyselných výrobkov a interiérov a výroba modelov a prototypov okrem činností podľa zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších zmien a doplnkov
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   MVDr. Bohumil Lukáč Novackého 3 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Pakši Sadová 7 Piešťany 921 01
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MVDr. Bohumil Lukáč Novackého 3 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Pakši Sadová 7 Piešťany 921 01
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09