Vytvoriť faktúru

BONA SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BONA SLOVAKIA
IČO 31378366
DIČ 2020347582
IČ DPH SK2020347582
Dátum vzniku 24 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BONA SLOVAKIA
Nobelova 9
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 986 €
Zisk -737 €
Aktíva 64 047 €
Vlastný kapitál 5 686 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244462242, 0263835556
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 45,157
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 45,157
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,710
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,818
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,170
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 180
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,468
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 61,975
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,949
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,958
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,268
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -737
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 57,026
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 33,852
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 15,660
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,514
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,408
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,135
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,921
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 50
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 42,986
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 42,943
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 42,633
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,057
C. Služby (účtová skupina 51) 15,476
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 14,603
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 473
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,268
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 756
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 353
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,410
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 130
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 130
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -130
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 223
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -737
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31378366 DIČ: 2020347582 IČ DPH: SK2020347582
 • Sídlo: BONA SLOVAKIA, Nobelova 9, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Augusta 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava 811 04 24.08.1994
  Ing. Štefan Gábel Palkovičova 10 Bratislava 821 08 24.08.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Janka Hazlingerová 3 983 € (40%) Čapkova 8 Bratislava 811 04
  Ing. Štefan Gábel 3 983 € (40%) Palkovičova 10 Bratislava 821 08
  Ing. Emil Števo 996 € (10%) Bratislava
  Lýdia Szabová 996 € (10%) Beňadická 3 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.05.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 24.08.1994
   Ing. Štefan Gábel Palkovičova 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 24.08.1994
   11.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gábel Palkovičova 10 Bratislava 821 08
   JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava 811 04
   18.05.2001Nové sidlo:
   Nobelova 9 Bratislava 831 02
   17.05.2001Zrušené sidlo:
   Račianska 3 Bratislava 831 02
   11.02.2000Noví spoločníci:
   JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava
   Ing. Štefan Gábel Palkovičova 10 Bratislava
   Ing. Emil Števo Wolkrova 41 Bratislava
   Lýdia Szabová Beňadická 3 Bratislava
   10.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Gábel Palkovičova 10 Bratislava
   JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava
   Lýdia Szabová Beňadická 3 Bratislava
   Ing. Emil Števo Wolkrova 41 Bratislava
   08.04.1999Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve)
   28.01.1998Nové sidlo:
   Račianska 3 Bratislava 831 02
   27.01.1998Zrušené sidlo:
   Hanulova 5/b Bratislava 841 02
   22.05.1995Nové sidlo:
   Hanulova 5/b Bratislava 841 02
   21.05.1995Zrušené sidlo:
   Beňadická 3 Bratislava 851 06
   24.08.1994Nové obchodné meno:
   BONA SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Beňadická 3 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Gábel Palkovičova 10 Bratislava
   JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava
   Lýdia Szabová Beňadická 3 Bratislava
   Ing. Emil Števo Wolkrova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Gábel Palkovičova 10 Bratislava 821 08
   JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava 811 04