Vytvoriť faktúru

FINET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FINET
IČO 31378391
DIČ 2020320214
IČ DPH SK2020320214
Dátum vzniku 26 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINET
Kominárska 2
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 83 194 €
Zisk 6 837 €
Aktíva 25 202 €
Vlastný kapitál 4 748 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255565146
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,734
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 23,686
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,738
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,382
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 32,734
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,585
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 6,347
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,017
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -12,255
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,837
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,149
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 56
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 21,093
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,880
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,359
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,948
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,906
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 83,194
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 300
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 82,894
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 73,975
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 865
C. Služby (účtová skupina 51) 38,344
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 32,153
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 243
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,909
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 461
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,219
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 43,985
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 292
M. Nákladové úroky (562) 162
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 130
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -292
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,927
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,090
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,837
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31378391 DIČ: 2020320214 IČ DPH: SK2020320214
 • Sídlo: FINET, Kominárska 2, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Augusta 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Emília Rybárová Jasencová 27/6811 Bratislava 841 07 26.08.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Emília Rybárová 3 917 € (59%) Jasencová 27/6811 Bratislava 841 07
  MUDr. Anna Rybárová 2 723 € (41%) Jasencová 27/6811 Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.03.2012Noví spoločníci:
   MUDr. Anna Rybárová Jasencová 27/6811 Bratislava 841 07
   22.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Eva Rybárová Jasencová 27/6811 Bratislava 841 07
   29.09.2010Nové sidlo:
   Kominárska 2 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emília Rybárová Jasencová 27/6811 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 26.08.1994
   28.09.2010Zrušené sidlo:
   Kominárska 2 Bratislava 832 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emília Rybárová Jasovská 2 Bratislava Vznik funkcie: 26.08.1994
   30.04.2005Noví spoločníci:
   Eva Rybárová Jasencová 27/6811 Bratislava 841 07
   29.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava Vznik funkcie: 26.08.1994
   20.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava Vznik funkcie: 26.08.1994
   Ing. Emília Rybárová Jasovská 2 Bratislava Vznik funkcie: 26.08.1994
   19.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava
   Ing. Emília Rybárová Jasovská 2 Bratislava
   25.11.1998Nové obchodné meno:
   FINET, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Emília Rybárová Jasencová 27/6811 Bratislava 841 07
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava
   Ing. Emília Rybárová Jasovská 2 Bratislava
   24.11.1998Zrušené obchodné meno:
   Finet s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava
   Ing. Emília Rybárová Jasovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava
   Ing. Emília Rybárová Jasovská 2 Bratislava
   19.01.1996Nové sidlo:
   Kominárska 2 Bratislava 832 03
   18.01.1996Zrušené sidlo:
   Teslova 26 Bratislava 821 02
   26.08.1994Nové obchodné meno:
   Finet s.r.o.
   Nové sidlo:
   Teslova 26 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov - management
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   školenia v oblasti účtovníctva, analýz, práca s osobným počítačom
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   vydavateľská činnosť - neperiodická tlač
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava
   Ing. Emília Rybárová Jasovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava
   Ing. Emília Rybárová Jasovská 2 Bratislava