Vytvoriť faktúru

IWW Residence - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IWW Residence
IČO 31378455
Dátum vzniku 30 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IWW Residence
Nevädzová 6E
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 654 €
Zisk -12 810 €
Aktíva 5 795 €
Vlastný kapitál -63 733 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253411670
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,836,051
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 73,378
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 73,378
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 67
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 73,311
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,762,594
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 5,000
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 54,318
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54,129
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 54,129
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 189
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 1,690,000
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 1,690,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,276
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 321
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,955
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 79
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 79
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,836,051
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -76,543
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,971
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 99
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 893
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 893
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -71,696
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -71,696
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,810
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,912,594
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 612,840
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 612,840
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,299,754
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,206,781
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,206,781
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 91,890
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,083
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 122
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,654
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 122
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 10,133
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 399
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,805
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,192
D. Služby (účtová skupina 51) 20,315
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 189
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 33
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 33
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,151
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -11,252
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 701
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 701
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -699
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,850
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,810
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2015