Vytvoriť faktúru

BIC ACCOUNT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BIC ACCOUNT
IČO 31378463
DIČ 2020320313
IČ DPH SK2020320313
Dátum vzniku 26 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BIC ACCOUNT
Zochova 5
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 56 883 €
Zisk -25 910 €
Aktíva 61 233 €
Vlastný kapitál 45 279 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254417660
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 17,601
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 17,601
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,601
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,117
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 17,535
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,531
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 37,718
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,369
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 37,976
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -25,910
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,349
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 252
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 16,539
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,618
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,623
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,987
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,311
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,558
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 56,883
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 56,713
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 170
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 80,989
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,155
C. Služby (účtová skupina 51) 13,446
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 20,321
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 427
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,720
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,920
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -24,106
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 35,112
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 136
M. Nákladové úroky (562) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 135
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -135
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -24,241
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,669
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -25,910
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31378463 DIČ: 2020320313 IČ DPH: SK2020320313
 • Sídlo: BIC ACCOUNT, Zochova 5, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Augusta 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavol Pavlík Tichá 4 Bratislava 811 02 22.01.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavol Pavlík 6 639 € (100%) Tichá 4 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.08.2005Zrušeny spoločníci:
   BIC GROUP, s.r.o. IČO: 31 356 184 Zochova 5 Bratislava 811 03
   22.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Pavlík Tichá 4 Bratislava 811 02
   BIC GROUP, s.r.o. IČO: 31 356 184 Zochova 5 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Pavlík Tichá 4 Bratislava 811 02
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Grega Lucenková 13 Dolný Kubín
   Ing. Roman Linczényi Narcisova 40 Bratislava
   Ing. Pavol Pavlík Tichá 4 Bratislava
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobáková 24 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Pavlík Tichá 4 Bratislava
   03.11.1997Nové sidlo:
   Zochova 5 Bratislava 811 03
   02.11.1997Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   26.08.1994Nové obchodné meno:
   BIC ACCOUNT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Grega Lucenková 13 Dolný Kubín
   Ing. Roman Linczényi Narcisova 40 Bratislava
   Ing. Pavol Pavlík Tichá 4 Bratislava
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobáková 24 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Pavlík Tichá 4 Bratislava