Vytvoriť faktúru

PAMA TREND a - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PAMA TREND a
IČO 31378536
DIČ 2020334074
IČ DPH SK2020334074
Dátum vzniku 06 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PAMA TREND a
Bulharská 70
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 140 917 €
Zisk -3 868 €
Aktíva 70 011 €
Vlastný kapitál 7 076 €
Kontaktné informácie
Email pama@pama-uctovnik.sk
Phone(s) 0243421427, 0243425898
Fax(es) 0243415260
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 49,621
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,050
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,050
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,050
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,381
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,549
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,859
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,859
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 29
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,661
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30,832
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 21,739
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,093
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 190
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 190
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 49,621
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,218
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,727
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,280
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,280
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,868
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 46,403
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 868
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 868
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 42,357
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,147
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,147
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,666
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,520
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,335
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,689
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,178
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,178
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 133,398
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 140,917
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 133,398
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,519
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 140,367
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,638
D. Služby (účtová skupina 51) 54,132
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 58,500
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 39,411
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,455
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,634
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 704
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,801
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,801
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,592
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 550
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 77,628
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,276
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 874
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 874
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,402
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,276
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,726
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,142
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,142
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,868
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31378536 DIČ: 2020334074 IČ DPH: SK2020334074
 • Sídlo: PAMA TREND a, Bulharská 70, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava 28.02.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ladislav Marcinkovič 6 639 € (100%) Tupého 7 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.10.2004Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   26.10.2004Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   27.11.2001Nové predmety činnosti:
   miesto uloženia písomností nearchívnej povahy
   03.11.1998Noví spoločníci:
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   02.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Horniak Latorická 21 Bratislava
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   13.11.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   28.02.1996Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Horniak Latorická 21 Bratislava
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   27.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Lichardus Stropkovská 3 Bratislava
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   Ing. Peter Volek Herlianska 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lichardus Stropkovská 3 Bratislava
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   Ing. Peter Volek Herlianska 36 Bratislava
   06.09.1994Nové obchodné meno:
   PAMA TREND a spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v nákupe a predaji tovarov
   automatizované spracovanie údajov
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Lichardus Stropkovská 3 Bratislava
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   Ing. Peter Volek Herlianska 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Lichardus Stropkovská 3 Bratislava
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   Ing. Peter Volek Herlianska 36 Bratislava