Vytvoriť faktúru

ORIN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ORIN
IČO 31378579
DIČ 2020854968
Dátum vzniku 05 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ORIN
Kpt.Nálepku 1770/14
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 607 €
Zisk -2 070 €
Aktíva 8 904 €
Vlastný kapitál 7 949 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0424420243
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,378
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 440
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 154
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,782
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 7,378
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,880
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 647
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,070
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,498
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 13
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,213
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 74
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 659
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 272
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 4,607
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,605
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 6,137
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 115
C. Služby (účtová skupina 51) 614
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,358
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 50
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,530
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,876
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 60
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 60
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -60
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,590
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,070
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31378579 DIČ: 2020854968
 • Sídlo: ORIN, Kpt.Nálepku 1770/14, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Septembra 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.06.2004Nové sidlo:
   Kpt.Nálepku 1770/14 Dubnica nad Váhom
   20.06.2004Zrušené sidlo:
   Vansovej 2 Bratislava 811 03
   23.04.1999Nové sidlo:
   Vansovej 2 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Zahradník Trenčianska 726/64 Nová Dubnica
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Zahradník Trenčianska 726/64 Nová Dubnica
   22.04.1999Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Zahradník Trenčianska 726/64 Nová Dubnica
   Ing. Renáta Zahradníková Trenčianska 726/64 Nová Dubnica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Zahradník Trenčianska 726/64 Nová Dubnica
   16.01.1997Noví spoločníci:
   Ing. Renáta Zahradníková Trenčianska 726/64 Nová Dubnica
   15.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vít Gajdošech , CSc. ul. SNP 6/44 Nová Dubnica
   05.09.1994Nové obchodné meno:
   ORIN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   poradenstvo v oblasti obchodu služieb, prenájme strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vít Gajdošech , CSc. ul. SNP 6/44 Nová Dubnica
   Ing. Marián Zahradník Trenčianska 726/64 Nová Dubnica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Zahradník Trenčianska 726/64 Nová Dubnica