Vytvoriť faktúru

DOMINANZ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DOMINANZ
IČO 31378617
DIČ 2020353720
IČ DPH SK2020353720
Dátum vzniku 05 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOMINANZ
Kalinčiakova 27
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 649 231 €
Zisk 136 254 €
Aktíva 429 089 €
Vlastný kapitál 309 483 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263536424, 0263536425
Fax(es) 0263536426
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 431,088
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,687
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,687
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,687
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 412,909
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) -847
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ -847
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 78,277
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 78,277
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,277
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,998
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,998
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 318,481
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 177
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 318,304
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,492
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,813
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,679
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 431,088
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 363,817
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 7,289
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,193
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,193
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 9,411
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 9,411
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 203,030
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 203,030
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 136,254
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 64,884
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,906
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 495
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 9,411
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 48,231
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 26,930
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,930
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,412
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,461
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,191
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,237
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,747
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,747
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,387
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,387
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 653,951
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 649,231
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,245
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 644,896
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 476,198
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,095
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 27,825
D. Služby (účtová skupina 51) 288,191
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 136,948
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 101,099
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 32,255
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,594
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,089
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,795
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,795
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 255
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 173,033
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 329,030
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,721
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,721
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,721
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,978
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,971
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,743
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 174,776
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 38,522
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 38,522
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 136,254
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31378617 DIČ: 2020353720 IČ DPH: SK2020353720
 • Sídlo: DOMINANZ, Kalinčiakova 27, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava 04.11.1996
  Ing. Ladislav Domin Majcichov 627 Majcichov 919 22 11.07.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dag Ulehla 2 822 € (42.5%) Mišíkova 1 Bratislava
  Ing. Ladislav Domin 2 822 € (42.5%) Majcichov 627 Majcichov 919 22
  Ing. Maroš Majerčík 996 € (15%) Na Predmostí 4 Nitra 949 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.01.2015Noví spoločníci:
   Ing. Maroš Majerčík Na Predmostí 4 Nitra 949 01
   30.09.2012Nové sidlo:
   Kalinčiakova 27 Bratislava 831 04
   29.09.2012Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 850 00
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   31.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Domin Majcichov 627 Majcichov 919 22 Vznik funkcie: 11.07.2012
   30.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   22.06.2005Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   07.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Ing. Ladislav Domin 627 Majcichov 919 22
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Domin Nová 441/14 Veľké Bielice
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   17.03.1998Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 850 00
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Domin Nová 441/14 Veľké Bielice
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   16.03.1998Zrušené sidlo:
   Smolenická 2 Bratislava 851 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Štefan Frank Rostovská 9 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Frank Rostovská 9 Bratislava
   04.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Štefan Frank Rostovská 9 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Ing. Štefan Frank Rostovská 9 Bratislava
   03.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   01.10.1996Nové obchodné meno:
   DOMINANZ spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   30.09.1996Zrušené obchodné meno:
   RASAX-PLUS spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   RASAX spol. s r.o. Letná 27 Košice
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   05.09.1994Nové obchodné meno:
   RASAX-PLUS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Smolenická 2 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom výpočtovej techniky, softwaru a strojového času
   technicko-poradenské, konzultačné, expertízne, školiace služby v oblasti výpočtovej techniky, softwarový servis
   prenájom a sprostredkovanie strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov
   reklamné činnosti
   výskum trhu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   RASAX spol. s r.o. Letná 27 Košice
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava