Vytvoriť faktúru

MK VIDEO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MK VIDEO
IČO 31378897
DIČ 2020334140
IČ DPH SK2020334140
Dátum vzniku 09 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MK VIDEO
Račianska 71
83259
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 133 888 €
Zisk 3 555 €
Aktíva 108 125 €
Vlastný kapitál 58 558 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244259143
Fax(es) 0244259143
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 86,143
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 38,737
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 38,737
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 71
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 38,666
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,015
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,551
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 285
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 285
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,266
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,464
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,659
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,805
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 12,391
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 12,391
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 86,143
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,351
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 17,399
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 22,094
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 23,085
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -991
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,555
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,749
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,200
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 7,793
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 7,793
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,407
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 26,549
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 414
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 414
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 559
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 581
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 715
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 100
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,180
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 43
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 43
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 129,720
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 133,888
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 129,720
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 168
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 129,148
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,199
D. Služby (účtová skupina 51) 80,152
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 20,304
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 14,149
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,380
4. Sociálne náklady (527, 528) 775
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 582
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,900
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,900
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,740
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 37,369
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 356
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 356
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 356
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 379
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 379
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,717
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,162
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,162
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,555
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31378897 DIČ: 2020334140 IČ DPH: SK2020334140
 • Sídlo: MK VIDEO, Račianska 71, 83259, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jaroslav Mikušovič Zuby 13 Svätý Jur 900 21 20.04.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jaroslav Mikušovič 6 639 € (100%) Zuby 13 Svätý Jur 900 21
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.04.1999Noví spoločníci:
   Jaroslav Mikušovič Zuby 13 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Mikušovič Zuby 13 Svätý Jur 900 21
   19.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Mikušovič Jasovská 47 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Mikušovič Jasovská 47 Bratislava
   07.03.1997Nové predmety činnosti:
   výroba videa
   výroba filmov
   vydavateľská činnosť
   06.03.1997Zrušeny predmety činnosti:
   natáčanie videokamerou rodinných a spoločenských udalostí
   02.11.1994Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   01.11.1994Zrušené sidlo:
   Jasovská 47 Bratislava 851 07
   09.09.1994Nové obchodné meno:
   MK VIDEO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jasovská 47 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti kultúry
   natáčanie videokamerou rodinných a spoločenských udalostí
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Mikušovič Jasovská 47 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Mikušovič Jasovská 47 Bratislava