Vytvoriť faktúru

ENSA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ENSA
IČO 31378927
DIČ 2020346273
IČ DPH SK2020346273
Dátum vzniku 09 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENSA
Jadranská 13
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 131 737 €
Zisk 465 €
Kontaktné informácie
Email ensa@ensa.sk
Phone(s) 0264774095, 0264537402
Fax(es) 0264537401
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 391,374
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 44,320
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 44,320
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 44,319
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 347,054
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 105,750
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 105,750
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 21,400
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,769
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,769
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,630
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 219,904
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 29,399
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 190,505
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 391,374
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 355,138
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 665
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 665
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 347,369
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 347,369
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 465
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,236
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 609
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 609
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 35,466
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,258
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,258
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,043
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,654
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,379
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 132
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 161
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 161
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 131,737
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 131,737
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 130,574
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,163
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 131,136
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 64,480
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 332
D. Služby (účtová skupina 51) 8,349
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 47,367
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 34,763
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,036
4. Sociálne náklady (527, 528) 568
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 55
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,168
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,168
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 385
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 601
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 58,576
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 596
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 131
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 131
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 465
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31378927 DIČ: 2020346273 IČ DPH: SK2020346273
 • Sídlo: ENSA, Jadranská 13, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Gabriela Encingerová Na Vyhliadke 6355/11A Bratislava 13.11.1997
  Dušan Encinger Na Vyhliadke 6355/11A Bratislava 04.06.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Gabriela Encingerová 6 639 € (100%) Na Vyhliadke 6355/11A Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Encingerová Na Vyhliadke 6355/11 A Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Encinger Na Vyhliadke 6355/11A Bratislava
   03.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Encingerová Na Grbe 49 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.11.1997Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Encingerová Na Grbe 49 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Gabriela Encingerová Na Vyhliadke 6355/11A Bratislava
   12.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Dušan Encinger Na Grbe 63 Bratislava 841 07
   Ing. Miroslav Szabó Fedákova 34 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Encinger Na Grbe 63 Bratislava 841 07
   Ing. Miroslav Szabó Fedákova 34 Bratislava 841 02
   09.09.1994Nové obchodné meno:
   ENSA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jadranská 13 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   export a import tovaru všetkého druhu okrem tovaru na vývoz a dovoz ktorého sa vzťahuje zvláštne povolenie
   kúpa, predaj, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Dušan Encinger Na Grbe 63 Bratislava 841 07
   Ing. Miroslav Szabó Fedákova 34 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Encinger Na Grbe 63 Bratislava 841 07
   Ing. Miroslav Szabó Fedákova 34 Bratislava 841 02