Vytvoriť faktúru

SKV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SKV
IČO 31378943
DIČ 2020926809
Dátum vzniku 08 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SKV
Ševčenkova 27
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 168 €
Zisk 97 €
Aktíva 6 476 €
Vlastný kapitál -24 361 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903419147
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,264
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 207
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,191
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 6,264
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -24,263
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -31,331
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 97
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,527
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 30,527
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,140
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,434
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 594
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,359
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 22,168
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 13,179
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,989
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 20,705
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 5,739
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,278
C. Služby (účtová skupina 51) 4,488
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,272
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 260
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 457
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 211
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,463
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,663
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 886
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 886
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -886
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 577
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 97
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31378943 DIČ: 2020926809
 • Sídlo: SKV, Ševčenkova 27, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vladimír Čerevka Kolískova 12 Bratislava 31.01.2002
  Svetlana Bundzelová Adámiho 10 Bratislava 31.01.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vladimír Čerevka 1 992 € (30%) Kolískova 12 Bratislava
  Svetlana Bundzelová 1 992 € (30%) Adámiho 10 Bratislava
  Katarína Čerevková 2 656 € (40%) Kuklovská 82 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Čerevková Kuklovská 82 Bratislava
   31.01.2002Noví spoločníci:
   Vladimír Čerevka Kolískova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Čerevka Kolískova 12 Bratislava
   Svetlana Bundzelová Adámiho 10 Bratislava
   30.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Chvostek Vigľašská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Svetlana Bundzelová Ševčenkova 27 Bratislava
   23.03.1999Noví spoločníci:
   Katarína Čerevková Kuklovská 82 Bratislava
   Svetlana Bundzelová Adámiho 10 Bratislava
   Ľubomír Chvostek Vigľašská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Svetlana Bundzelová Ševčenkova 27 Bratislava
   Katarína Čerevková Kuklovská 82 Bratislava
   22.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Svetlana Bundzelová Ševčenkova 27 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Čerevka Kolískova 12 Bratislava 841 05
   Ing. Katarína Čerevková Vyšehradská 5 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Svetlana Bundzelová Ševčenkova 27 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Čerevka Kolískova 12 Bratislava 841 05
   Ing. Katarína Čerevková Vyšehradská 5 Bratislava 851 06
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Svetlana Bundzelová Ševčenkova 27 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Čerevka Kolískova 12 Bratislava 841 05
   Ing. Katarína Čerevková Vyšehradská 5 Bratislava 851 06
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Svetlana Bundzelová Ševčenkova 27 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Čerevka Kolískova 12 Bratislava 841 05
   Ing. Katarína Čerevková Vyšehradská 5 Bratislava 851 06
   08.09.1994Nové obchodné meno:
   SKV, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 27 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovnej evidencie a ekonomickej agendy
   automatizované spracovanie údajov
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prevádzkovanie biliardových stolov a nevýherných hracích automatov
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Svetlana Bundzelová Ševčenkova 27 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Čerevka Kolískova 12 Bratislava 841 05
   Ing. Katarína Čerevková Vyšehradská 5 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Svetlana Bundzelová Ševčenkova 27 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Čerevka Kolískova 12 Bratislava 841 05
   Ing. Katarína Čerevková Vyšehradská 5 Bratislava 851 06