Vytvoriť faktúru

General Trade - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno General Trade
IČO 31379001
DIČ 2020337341
IČ DPH SK2020337341
Dátum vzniku 13 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo General Trade
Alstrova 6477/202
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 44 771 €
Zisk 18 644 €
Aktíva 439 256 €
Vlastný kapitál 328 037 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244880991, 0244886159
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 439,473
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 340,708
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 340,708
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 15,624
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 325,084
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 97,305
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,756
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -528
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -528
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,284
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 95,549
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 896
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 94,653
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,460
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,460
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 439,473
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 338,178
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 57,692
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 57,692
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,845
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,845
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 257,997
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 257,997
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,644
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 98,295
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 96,795
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 817
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 817
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 92,976
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,002
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,500
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,500
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,000
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 44,771
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 44,771
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,320
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 41,451
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,475
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,121
D. Služby (účtová skupina 51) 9,038
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 876
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,682
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,682
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,758
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,296
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,612
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,349
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 8,330
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 8,330
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 19
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 19
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,781
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,781
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,568
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,864
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,220
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,220
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,644
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31379001 DIČ: 2020337341 IČ DPH: SK2020337341
 • Sídlo: General Trade, Alstrova 6477/202, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Andrea Koronciová Mierová 26 Tornaľa 982 01 16.04.2012
  Dr. Vito Bovoli Alstrova 202 Bratislava 831 06 03.02.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PANO S.R.L. 57 692 € (100%) Cavezzo 410 32 Talianska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.02.2014Nový štatutárny orgán:
   Dr. Vito Bovoli Alstrova 202 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 03.02.2014
   24.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ivica Toman Brače Banas 71 Josipovac Chorvátska republika Vznik funkcie: 11.10.2011
   02.08.2012Noví spoločníci:
   PANO S.R.L. Via Papazzoni 122 Cavezzo 410 32 Talianska republika
   01.08.2012Zrušeny spoločníci:
   EDA PROGRAM S.R.L. Via Papazzoni 122 Cavezzo 410 32 Taliansko
   28.04.2012Nové sidlo:
   Alstrova 6477/202 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Andrea Koronciová Mierová 26 Tornaľa 982 01 Vznik funkcie: 16.04.2012
   27.04.2012Zrušené sidlo:
   Knížkova dol. 2 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Veronika Páleníková Kopčianska 10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 11.10.2011
   15.11.2011Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie
   poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
   kuriérske služby
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   čistiace a upratovacie služby
   poskytovanie poštových služieb
   finančný leasing
   faktoring a forfaiting
   donášková služba
   Nový štatutárny orgán:
   Veronika Páleníková Kopčianska 10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 11.10.2011
   Mgr. Ivica Toman Brače Banas 71 Josipovac Chorvátska republika Vznik funkcie: 11.10.2011
   14.11.2011Zrušeny spoločníci:
   Giorgio Guerra Via Gemito 3 Bologna Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava
   Mirca Monticelli Via Puianello 10/c Levizzano Talianko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vito Bovoli Via Puianello 10/C Levizzano Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava
   Giorgio Guerra Via Gemito 3 Bologna Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava
   Mirca Monticelli Via Puianello 10/c Levizzano Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava
   14.07.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   administratívne služby
   prenájom hnuteľných vecí
   11.06.1996Noví spoločníci:
   Giorgio Guerra Via Gemito 3 Bologna Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vito Bovoli Via Puianello 10/C Levizzano Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava
   Giorgio Guerra Via Gemito 3 Bologna Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava
   Mirca Monticelli Via Puianello 10/c Levizzano Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava
   10.06.1996Zrušeny spoločníci:
   GIORGIO GUERRA Giorgio Guerra Somolického 3/820 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   GIORGIO GUERRA Somolického 3/820 Bratislava
   VITO BOVOLI Somolického 3/820 Bratislava
   19.12.1995Noví spoločníci:
   EDA PROGRAM S.R.L. Via Papazzoni 122 Cavezzo 410 32 Taliansko
   GIORGIO GUERRA Giorgio Guerra Somolického 3/820 Bratislava
   Mirca Monticelli Via Puianello 10/c Levizzano Talianko
   18.12.1995Zrušeny spoločníci:
   EDA PROGRAM S.R.L. Via Papazzoni 122 Cavezzo Taliansko
   GIORGIO GUERRA Giorgio Guerra Somolického 3/820 Bratislava
   Mirca Monticelli Via Puianello 10/c Castelvetro Taliansko
   23.03.1995Noví spoločníci:
   EDA PROGRAM S.R.L. Via Papazzoni 122 Cavezzo Taliansko
   Mirca Monticelli Via Puianello 10/c Castelvetro Taliansko
   22.03.1995Zrušeny spoločníci:
   VITO BOVOLI Vito Bovoli Somolického 3/820 Bratislava
   13.09.1994Nové obchodné meno:
   General Trade, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Knížkova dol. 2 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   VITO BOVOLI Vito Bovoli Somolického 3/820 Bratislava
   GIORGIO GUERRA Giorgio Guerra Somolického 3/820 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   GIORGIO GUERRA Somolického 3/820 Bratislava
   VITO BOVOLI Somolického 3/820 Bratislava