Vytvoriť faktúru

MOSTEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MOSTEX
IČO 31379125
DIČ 2020329927
IČ DPH SK2020329927
Dátum vzniku 13 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MOSTEX
Černockého 6
83153
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 144 493 €
Zisk -156 €
Aktíva 63 603 €
Vlastný kapitál 8 700 €
Kontaktné informácie
Email mostex@mostex.sk
Webová stránka http://www.mostex.sk
Phone(s) +421244884484
Fax(es) 0244884484
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 87,108
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,900
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,900
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,900
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 75,142
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 43,000
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 43,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 30,318
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 30,318
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,318
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,824
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,774
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 50
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 66
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 66
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 87,108
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,544
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 113,271
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -111,210
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,174
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -124,384
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -156
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 78,564
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 143
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 143
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 70,140
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 28,100
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,100
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 48,989
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 215
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 117
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,319
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -15,600
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 135
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 135
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,146
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 144,493
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 144,009
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 175
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 309
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 144,035
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 106,092
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,224
D. Služby (účtová skupina 51) 26,451
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,593
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,551
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,036
4. Sociálne náklady (527, 528) 6
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 544
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 131
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 458
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,417
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 468
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 467
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -467
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -9
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 147
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 147
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -156
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015