Vytvoriť faktúru

SIGNUM Ltd - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SIGNUM Ltd
IČO 31379281
DIČ 2020303538
IČ DPH SK2020303538
Dátum vzniku 13 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIGNUM Ltd
Rázusova 125
09301
Vranov nad Topľou
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 654 €
Zisk 1 145 €
Aktíva 3 298 465 €
Vlastný kapitál 15 575 €
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,448,002
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,448,002
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 771,474
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 771,037
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 437
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 4,219,476
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,719
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 8,935
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,145
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,202,757
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,970,002
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 232,755
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 231,264
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,491
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,654
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,654
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 185
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11
C. Služby (účtová skupina 51) 39
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 121
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,469
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,604
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 367
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 367
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -363
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,106
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,145
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2015