Vytvoriť faktúru

FORDAK ASS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FORDAK ASS
IČO 31379362
DIČ 2020337308
Dátum vzniku 19 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FORDAK ASS
Račianska 54
83102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -63 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 44,698
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 44,698
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 428
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 428
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 428
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 44,270
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 43,840
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 430
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 44,698
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,013,597
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) -996,813
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) -996,813
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -16,721
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -16,721
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -63
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,058,295
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,058,295
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,058,295
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,058,295
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 18
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 77
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 77
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -59
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -59
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -63
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4210524.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31379362 DIČ: 2020337308
 • Sídlo: FORDAK ASS, Račianska 54, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Martin Hackl Račianska 52 Bratislava 19.09.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Martin Hackl 6 640 € (100%) Račianska 52 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.04.1995Noví spoločníci:
   Martin Hackl Račianska 52 Bratislava 831 02
   23.04.1995Zrušeny spoločníci:
   KREUTTAL - AUTOHANDEL GESELLSCHAFT m.b.h. Schleinbach Rakúsko
   19.09.1994Nové obchodné meno:
   FORDAK ASS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 54 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   predaj, údržba a opravy motorových vozidiel
   predaj pohonných hmôt a mazív
   oprava karosérií
   predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   KREUTTAL - AUTOHANDEL GESELLSCHAFT m.b.h. Schleinbach Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Hackl Račianska 52 Bratislava