Vytvoriť faktúru

FRIGO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FRIGO
IČO 31379397
DIČ 2020818426
Dátum vzniku 12 Septembra 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo FRIGO
Nová Rožňavská 134/A
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 163 000 €
Zisk 24 203 €
Aktíva 3 240 465 €
Vlastný kapitál 3 238 467 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,599,865
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,060,671
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,060,671
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 1,060,671
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,539,159
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,514,259
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 163,655
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 163,655
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 604
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,350,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,900
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 18
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 24,882
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 35
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 35
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,599,865
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,599,667
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,932,439
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,932,439
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,023
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 9,023
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -4,226,093
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -4,934,274
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 708,181
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,139,905
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 69,319
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,209,224
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,203
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 198
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 198
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 163,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 163,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 164,625
D. Služby (účtová skupina 51) 1,619
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 163,000
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,625
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,619
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33,261
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 33,261
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 33,261
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 607
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 607
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 32,654
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 31,029
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,826
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,826
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,203
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31379397 DIČ: 2020818426
 • Sídlo: FRIGO, Nová Rožňavská 134/A, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  František Zvrškovec predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 15.06.2012
  Martin Zvrškovec člen Klenova 7 Bratislava 831 01 15.06.2012
  Bohumír Zvrškovec člen Vilova 1 Banská Štiavnica 969 01 15.06.2012
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.08.2013Nové sidlo:
   Nová Rožňavská 134/A Bratislava 831 04
   02.08.2013Zrušené sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 831 04
   21.07.2012Nový štatutárny orgán:
   František Zvrškovec - predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 15.06.2012
   Martin Zvrškovec - člen Klenova 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 15.06.2012
   Bohumír Zvrškovec - člen Vilova 1 Banská Štiavnica 969 01 Vznik funkcie: 15.06.2012
   20.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Bohumír Zvrškovec - člen Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 25.06.2007
   František Zvrškovec - člen Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 25.06.2007
   Martin Zvrškovec - člen Jána Mazúra 4453/30 Martin 036 01 Vznik funkcie: 27.06.2005
   25.06.2011Nové sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 831 04
   24.06.2011Zrušené sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 832 07
   26.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Bohumír Zvrškovec - člen Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 25.06.2007
   František Zvrškovec - člen Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 25.06.2007
   25.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   František Zvrškovec Okružná 2057/14 Dolný Kubín Vznik funkcie: 09.12.1996
   Ing. Bohumír Zvrškovec Slovanské nábr. 1089/40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 09.12.1996
   05.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Martin Zvrškovec - člen Jána Mazúra 4453/30 Martin 036 01 Vznik funkcie: 27.06.2005
   04.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Veľký Veterná 3144/26 Sereď 926 01 Vznik funkcie: 09.12.1996
   11.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Veľký Veterná 3144/26 Sereď 926 01 Vznik funkcie: 09.12.1996
   Ing. Bohumír Zvrškovec Slovanské nábr. 1089/40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 09.12.1996
   10.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Veľký Jesenského 25 Senec Vznik funkcie: 09.12.1996
   Ing. Bohumír Zvrškovec Bukovecká 10 Košice Vznik funkcie: 09.12.1996
   22.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Veľký Jesenského 25 Senec Vznik funkcie: 09.12.1996
   Ing. Bohumír Zvrškovec Bukovecká 10 Košice Vznik funkcie: 09.12.1996
   František Zvrškovec Okružná 2057/14 Dolný Kubín Vznik funkcie: 09.12.1996
   21.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Veľký Jesenského 25 Senec
   František Zvrškovec Okružná 2057/14 Veľký Bysterec
   Ing. Bohumír Zvrškovec Bukovecká 10 Košice
   15.05.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
   Nový štatutárny orgán:
   František Zvrškovec Okružná 2057/14 Veľký Bysterec
   14.05.2001Zrušeny predmety činnosti:
   výroba kŕmnych zmesí
   chov hydiny
   spracovanie vajec a peria
   výroba hydinárskych výrobkov
   výroba potravín /hydina, vajcia, mrazený a chladený tovar/
   veľkoobchod s hydinou, mrazeným a chladeným tovarom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander František Zvrškovec Västra Grandholmen Vaxholm 185 00 Švédske kráľovstvo dlhodobý pobyt na území SR : Slovanské nábrežie 42 Bratislava
   01.08.2000Nové sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 832 07
   31.07.2000Zrušené sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 811 08
   20.07.1999Nový štatutárny orgán:
   Alexander František Zvrškovec Västra Grandholmen Vaxholm 185 00 Švédske kráľovstvo dlhodobý pobyt na území SR : Slovanské nábrežie 42 Bratislava
   19.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander František Zvrškovec Västra Grandholmen Vaxholm 185 00 Švédske kráľovstvo dlhodobý pobyt na území SR : Slovanské nábrežie 42 Bratislava
   18.12.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Veľký Jesenského 25 Senec
   Ing. Bohumír Zvrškovec Bukovecká 10 Košice
   17.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Maľa ČSA 135 Očová
   Mária Víglaská M. R. Štefánika 14 Zvolen
   26.06.1995Nové obchodné meno:
   FRIGO, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Maľa ČSA 135 Očová
   25.06.1995Zrušené obchodné meno:
   SLOVENSKÁ HYDINA, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Mazáček Mlynarovičova 7 Bratislava
   12.09.1994Nové obchodné meno:
   SLOVENSKÁ HYDINA, a.s.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba kŕmnych zmesí
   chov hydiny
   spracovanie vajec a peria
   výroba hydinárskych výrobkov
   výroba potravín /hydina, vajcia, mrazený a chladený tovar/
   veľkoobchod s hydinou, mrazeným a chladeným tovarom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ladislav Mazáček Mlynarovičova 7 Bratislava
   Mária Víglaská M. R. Štefánika 14 Zvolen
   Alexander František Zvrškovec Västra Grandholmen Vaxholm 185 00 Švédske kráľovstvo dlhodobý pobyt na území SR : Slovanské nábrežie 42 Bratislava