Vytvoriť faktúru

FITCENTRUM W.M. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FITCENTRUM W.M.
IČO 31379401
DIČ 2020867871
Dátum vzniku 20 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FITCENTRUM W.M.
Tbiliská 15/A
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 857 €
Zisk -37 949 €
Aktíva 306 522 €
Vlastný kapitál -23 709 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244871165, 0254411815
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 238,965
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 238,215
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,731
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,333
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 46,321
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 549
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -8,915
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 277,298
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -61,660
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 36,924
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 36,924
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 5,905
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 175
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -66,715
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -37,949
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 338,958
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,680
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 287,345
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40,493
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,974
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,576
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 233,302
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 142
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 49,791
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 36,857
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 32,104
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,400
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,353
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 73,890
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 22,510
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,021
C. Služby (účtová skupina 51) 10,981
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,198
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,156
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,024
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -37,033
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -19,008
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 436
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 436
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -436
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -37,469
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -37,949
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31379401 DIČ: 2020867871
 • Sídlo: FITCENTRUM W.M., Tbiliská 15/A, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Martin Šrott Potočná 4 Bratislava 831 06 20.09.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Martin Šrott 6 639 € (100%) Potočná 4 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.02.2015Nové sidlo:
   Tbiliská 15/A Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Martin Šrott Potočná 4 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Šrott Potočná 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 20.09.1994
   03.02.2015Zrušené sidlo:
   Gelnická 34 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava Vznik funkcie: 20.09.1994
   12.01.2004Nové predmety činnosti:
   holičstvo a kaderníctvo
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   upratovacie a čistiace práce
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   masérske služby
   výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - tréner a cvičiteľ kulturistiky a fitnes
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava Vznik funkcie: 20.09.1994
   11.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   05.06.2001Noví spoločníci:
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   04.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Tatiana Goridková Hanácka 2 Bratislava
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tatiana Goridková Hanácka 2 Bratislava
   29.09.1998Noví spoločníci:
   Tatiana Goridková Hanácka 2 Bratislava
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Goridková Hanácka 2 Bratislava
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   28.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Tatiana Goridková Gelnická 18 Bratislava
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tatiana Goridková Gelnická 18 Bratislava
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   26.02.1996Noví spoločníci:
   Tatiana Goridková Gelnická 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Goridková Gelnická 18 Bratislava
   25.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Katarína Wagnerová Račianska 63 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Wagnerová Račianska 63 Bratislava
   20.09.1994Nové obchodné meno:
   FITCENTRUM W.M., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gelnická 34 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii dospelých a deti
   maloobchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   Katarína Wagnerová Račianska 63 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   Katarína Wagnerová Račianska 63 Bratislava