Vytvoriť faktúru

Druhý investičný fond C-MIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Druhý investičný fond C-MIT
Stav V likvidácii
IČO 31379443
DIČ 2020818437
Dátum vzniku 20 Septembra 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Druhý investičný fond C-MIT
Záhradnícka 21
81107
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,597
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,597
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 16,597
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 16,597
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,597
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,597
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,597
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -16,597
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -16,597
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4207546.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015