Vytvoriť faktúru

Metalia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Metalia
IČO 31379486
DIČ 2020346306
IČ DPH SK2020346306
Dátum vzniku 21 Septembra 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Metalia
Pieskovcová 44
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 426 250 €
Zisk 5 770 €
Aktíva 469 436 €
Vlastný kapitál 296 654 €
Kontaktné informácie
Email info@metalia.sk
Phone(s) 0243636194, 0915772821, 0915772822, 0243636195, 0243636196, 0243636197
Mobile phone(s) 0908678887, 0915650421, 0915772821, 0915772822
Fax(es) 0243636197
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 417,558
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 416,325
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 146,278
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 146,278
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 215,736
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 206,569
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 206,569
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,595
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,572
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 54,311
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 49,073
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,238
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,233
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,233
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 417,558
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 302,425
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 132,776
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 132,776
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,278
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,278
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 150,601
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 150,601
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,770
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,133
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 273
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 273
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 114,540
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 93,142
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 93,142
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 769
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,869
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,971
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,185
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 604
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 320
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 320
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 424,566
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 426,250
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 424,566
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,684
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 412,787
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 191,898
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,530
D. Služby (účtová skupina 51) 115,721
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 74,094
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 53,792
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18,357
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,945
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,402
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,142
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,463
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 98,417
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 135
XII. Kurzové zisky (663) 20
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 115
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,917
O. Kurzové straty (563) 49
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,868
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,782
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,681
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,911
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,911
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,770
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31379486 DIČ: 2020346306 IČ DPH: SK2020346306
 • Sídlo: Metalia, Pieskovcová 44, 84107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vladimír Mačica predseda Pieskovcová 44 Bratislava 841 07 30.05.2006
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.05.2006Nové obchodné meno:
   Metalia, a.s.
   Nové sidlo:
   Pieskovcová 44 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vladimír Mačica - predseda predstavenstva Pieskovcová 44 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 30.05.2006